Skolmaterial för årskurs 7–9

Konsumentverkets skolmaterial för elever i årskurs 7–9 består av material om konsumenträttigheter, privatekonomi, hållbar konsumtion och reklam.

Hållbart såklart!

Hållbart såklart är ett material med sex fristående filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och sex digitala quiz om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter och privatekonomi för undervisning i hem- och konsumentkunskap. 

Mer om Hållbar såklart!

Lektionsbanken

I Konsumentverkets lektionsbank hittar du färdiga lektioner om konsumenträttigheter, privatekonomi, reklam och hållbar konsumtion. Lektionerna består av lärar- och elevinstruktioner och många innehåller övningar och uppgifter kopplat till filmavsnitt.  

Till Lektionsbanken

Helt rätt

Fem korta filmavsnitt om privatekonomi och konsumenträttigheter med en tillhörande lärarhandledning. Målgruppen är elever i anpassad grundskola årskurs 7-9 men kan även användas i andra årskurser. 

Mer om Helt rätt

Senast granskad 2 maj 2023