Skolmaterial för åk 7–9

Konsumentverkets skolmaterial för elever i årskurs 7-9 består av material om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam.

Helt rätt är en film om privatekonomi och konsumenträttigheter som syftar till att göra elever i särskolan mer medvetna om sin ekonomi och sina rättigheter som konsumenter. Målgruppen är elever i grundsärskolan årskurs 7-9 men kan med fördel även användas i andra årskurser. Filmen är framtagen av Konsumentverket i samarbete med elever i särskolan, intresseorganisationen FUB och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Läs mer om Helt rätt

Livet och pengarna är en film som med hjälp av olika karaktärer undervisar om privatekonomi, konsumenträttigheter och handel på nätet. Filmen är väldigt populär och uppskattad av både lärare och elever. Filmen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden.
Läs mer om Livet och pengarna

Senast granskad 26 oktober 2016