Skolmaterial för årskurs 7–9

Konsumentverkets skolmaterial för elever i årskurs 7–9 består av material om konsumenträttigheter, privatekonomi, hållbar konsumtion och reklam.

Helt rätt

Helt rätt är ett material med filmavsnitt och lärarhandledning om privatekonomi och konsumenträttigheter. Materialet syftar till att göra elever i särskolan mer medvetna om sin egen ekonomi och sina konsumenträttigheter. Målgruppen är elever i grundsärskolan årskurs 7-9, men kan även användas i andra årskurser. Helt rätt är framtaget av Konsumentverket i samarbete med elever i särskolan, intresseorganisationen FUB och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer om Helt rätt

Senast granskad 1 mars 2022