Skolmaterial för åk 7–9

Konsumentverkets skolmaterial för elever i årskurs 7-9 består av material om konsumenträttigheter, privatekonomi, hållbar konsumtion och reklam.

Helt rätt

Helt rätt är en film om privatekonomi och konsumenträttigheter som syftar till att göra elever i särskolan mer medvetna om deras egen ekonomi och deras rättigheter som konsument. Målgruppen är elever i grundsärskolan årskurs 7-9, men kan med fördel även användas i andra årskurser. Filmen är framtagen av Konsumentverket i samarbete med elever i särskolan, intresseorganisationen FUB och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Läs mer om Helt rätt

 

Senast granskad 8 januari 2019