Skolmaterial för åk 7–9

Konsumentverkets skolmaterial för elever i årskurs 7-9 består av material om konsumenträttigheter, privatekonomi och reklam.

Helt rätt

Helt rätt är en film om privatekonomi och konsumenträttigheter som syftar till att göra elever i särskolan mer medvetna om deras egen ekonomi och deras rättigheter som konsument. Målgruppen är elever i grundsärskolan årskurs 7-9, men kan med fördel även användas i andra årskurser. Filmen är framtagen av Konsumentverket i samarbete med elever i särskolan, intresseorganisationen FUB och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Läs mer om Helt rätt

Livet och pengarna

Livet och pengarna är en film som med hjälp av olika karaktärer undervisar om privatekonomi, konsumenträttigheter och handel på nätet. Filmen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden. 
Läs mer om Livet och pengarna

OBS! Livet och pengarna producerades 2011 och informationen börjar bli inaktuell. Därför tar vi bort filmen och lärarhandledningen den 1 juli 2018.

Senast granskad 31 januari 2018