Andras skolmaterial årskurs 7-9

Här har vi samlat skolmaterial från andra myndigheter och organisationer som du kan använda i din undervisning.

Hållbar konsumtion

Övningar - Lärarmaterial, Human Nature/Världskulturmuseets webbplats

Kosto – ett spel om hållbar konsumtion, Göteborg stads webbplats

Lärarrummet, Världsnaturfondens webbplats

Material för skolan, Håll Sverige Rents webbplats

Matvanekollen, Livsmedelsverkets webbplats

Naturskyddsföreningen i skolan, Naturskyddsföreningens webbplats

Vem bär ansvaret, Göteborg stads webbplats

Fakta om matavfall och matsvinn, Naturvårdsverkets webbplats

Konsumenträttigheter

Konsumenträtt för grundskolan, Göteborgs stads webbplats

Medie- och informationskunnighet

Influencers och gaming ur ett konsumentperspektiv - Filmpedagogerna

Media Smart, Sveriges annonsörers webbplats

Om medier, Statens medieråds webbplats

Privatekonomi

Svinnrik – ett myndighetsinitiativ om matsvinn och privatekonomi på webbplatsen Svinnrik

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 14 februari 2023