Skolmaterial för gymnasiet

Vårt utbud för gymnasiet består av material om konsumenträttigheter, privatekonomi och hållbar konsumtion. Det kan användas på studieförberedande och yrkesförberedande program.

Koll på cashen är ett undervisningsmaterial där eleverna kan lära sig att hantera sin privatekonomi. Det finns fyra filmavsnitt: Budget, Avtal, Skuld och Spara och låna. Materialet, som är webbaserat, innehåller också en animationsfilm som förklarar det ekonomiska kretsloppet. Dessutom finns det en lärarhandledning med facit, samt uppgifter för eleverna.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Kronofogden och Konsumentverket.

Läs mer om Koll på cashen 

Koll på pengarna är ett magasin om privatekonomi som ges ut årligen av Konsumentverket. Magasinet kan användas som ett skolmaterial för privatekonomi där eleverna får lära sig att planera sin ekonomi och göra en budget.

Läs mer om Koll på pengarna

 

Senast granskad 7 november 2022