Koll på cashen

Vad

En film om privatekonomi med egen webbplats.

För vem

Gymnasiet

Beskrivning

Koll på cashen består av fyra filmavsnitt:

  • Budget
  • Avtal
  • Skuld
  • Spara och låna

Avsnitten är fristående, men har en gemensam ramberättelse där de olika huvudkaraktärerna är samlade i en hiss som har fastnat mellan två våningar. Filmavsnittens kunskapsinnehåll presenteras genom handlingen som utspelar sig innan ungdomarna hamnade i hissen.

Undervisningsmaterialets fokus ligger på privatekonomi, men med en tydlig koppling till samhällsekonomi och andra samhällsfrågor som till exempel hållbar utveckling och människors livsvillkor.

Speltid är cirka 5 minuter per avsnitt. 

Utöver de fyra avsnitten finns en animerad kortfilm som förklarar det ekonomiska kretsloppet.

Koll på cashen tar utgångspunkt i Gy11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i produktionsprocessen.

Ladda ner

Filmavsnitten och lärarhandledning finns att ladda ner på Koll på cashens webbplats.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Kronofogden och Konsumentverket.

Senast granskad 14 februari 2023