Koll på cashen

Vad

Fyra filmavsnitt om privatekonomi 

För vem

Gymnasieskolan

Beskrivning

Koll på cashen består av fyra filmavsnitt:

  • Budget
  • Avtal
  • Skuld
  • Spara och låna

Avsnitten är fristående, men har en gemensam ramberättelse där de olika huvudkaraktärerna är samlade i en hiss som har fastnat mellan två våningar. Filmavsnittens kunskapsinnehåll presenteras genom handlingen som utspelar sig innan ungdomarna hamnade i hissen.

Undervisningsmaterialets fokus ligger på privatekonomi, men med en tydlig koppling till samhällsekonomi och andra samhällsfrågor som till exempel hållbar utveckling och människors livsvillkor.

Speltid är cirka 5 minuter per avsnitt. 

Utöver de fyra avsnitten finns en animerad kortfilm som förklarar det ekonomiska kretsloppet.

Koll på cashen tar utgångspunkt i Gy11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i produktionsprocessen.

Ladda ner

Filmavsnitten och lärarhandledning finns att ladda ner på Koll på cashens webbplats.

Koll på cashens webbplats.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Kronofogden och Konsumentverket.

Senast granskad 27 juni 2024