Koll på cashen

Vad

En film om privatekonomi med egen webbplats.

För vem

Gymnasiet

Beskrivning

Koll på cashen består av fyra filmavsnitt:

  • Budget
  • Avtal
  • Skuld
  • Spara och låna

Avsnitten är fristående, men har en gemensam ramberättelse där de olika huvudkaraktärerna är samlade i en hiss som har fastnat mellan två våningar. Filmavsnittens kunskapsinnehåll presenteras genom handlingen som utspelar sig innan ungdomarna hamnade i hissen.

Undervisningsmaterialets fokus ligger på privatekonomi, men med en tydlig koppling till samhällsekonomi och andra samhällsfrågor som till exempel hållbar utveckling och människors livsvillkor.

Speltid är cirka 5 minuter per avsnitt. 

Utöver de fyra avsnitten finns en animerad kortfilm som förklarar det ekonomiska kretsloppet.

Koll på cashen tar utgångspunkt i Gy11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i produktionsprocessen.

Ladda ner

Filmavsnitten och lärarhandledning finns att ladda ner på Koll på cashens webbplats.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Kronofogden och Konsumentverket.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 14 februari 2023