Produktionsvillkor i andra länder

Vad

Ett skolmaterial om produktionskedjor och om arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i andra länder. Det består av en film på cirka åtta minuter och en lärarinstruktion med förslag till hur du kan arbeta med ämnet.

För vem

Gymnasiet: årskurs 1 och 2 i ämnesområdet hållbar konsumtion inom entreprenörskap och i Ung företagsamhet.

Beskrivning

Filmen ger en övergripande introduktion till området produktionsvillkor i andra länder. Den förklarar hur en varas produktionskedja kan se ut och varför det är viktigt (som entreprenör och som konsument) att skaffa sig kunskap om och ställa krav på de olika delarna i kedjan. Den ger exempel på vilka missförhållanden som kan finnas och hur det går till att göra en riskanalys. Intentionen är att visa att de val vi gör har betydelse för hur de som tillverkar och transporterar varan har det. Förhoppningsvis väcker det förståelse och intresse hos blivande entreprenörer.

Materialet är utformat så att du ska kunna använda det som en del i din undervisning. Du kan känna dig trygg med att presentationen innehåller aktuell information från säkra källor.

Yrkesverksamma lärare och Ung företagsamhet Sverige har medverkat i processen.

Det finns en lärarinstruktion kring produktion i andra länder som riktar sig till dig som undervisar unga entreprenörer på gymnasiet.

Senast granskad 28 april 2020