Skolmaterial för vuxna och SFI

I vårt utbud till vuxenundervisningen finns material inom konsumenträtt och privatekonomi.

Ny i Sverige är ett material om grundläggande konsumentkunskap som riktar sig till nyanlända. Materialet består av en serie artiklar och filmer som tar upp några av de vanligaste problemområdena som nyanlända stöter på. Ny i Sverige är översatt till åtta olika språk.

Läs mer om Ny i Sverige på hallakonsument.se

Koll på pengarna är en broschyr om privatekonomi som ges ut årligen av Konsumentverket. Broschyren finns på 5 olika språk.

Läs mer om Koll på pengarna

Senast granskad 28 april 2020
Skriv ut