Skolmaterial för vuxna och SFI

I vårt utbud till vuxenundervisningen finns material inom konsumenträtt och privatekonomi.

Ny i Sverige är ett material om grundläggande konsumentkunskap som riktar sig till nyanlända. Materialet består av filmer som tar upp några av de vanligaste problemen som nyanlända kan stöta på som konsument. Ny i Sverige är översatt till åtta olika språk.

Se filmen Ny i Sverige på Konsumentverkets Youtube-kanal

Koll på pengarna är ett magasin om privatekonomi som ges ut årligen av Konsumentverket. Broschyren finns på 5 olika språk.

Läs mer om Koll på pengarna

Senast granskad 1 mars 2022