Skolmaterial för vuxna och SFI

I vårt utbud till vuxenundervisningen finns material inom konsumenträtt och privatekonomi.

Ny i Sverige är ett material om grundläggande konsumentkunskap som riktar sig till nyanlända. Materialet består av filmer som tar upp några av de vanligaste problemområdena som nyanlända stöter på. Ny i Sverige är översatt till åtta olika språk.

Se filmen Ny i Sverige på Konsumentverkets Youtube-kanal

Koll på pengarna är en broschyr om privatekonomi som ges ut årligen av Konsumentverket. Broschyren finns på 5 olika språk.

Läs mer om Koll på pengarna

Senast granskad 28 april 2020