Andras skolmaterial vuxna och SFI

Här har vi samlat skolmaterial från andra myndigheter och organisationer som du kan använda i din undervisning.

Hållbar konsumtion

Handla hållbart? - Fairtrade Sveriges webbplats

Matvanekollen, Livsmedelsverkets webbplats

Konsumenträttigheter

Rent spel, Göteborg stads webbplats

Medie- och informationskunnighet

Influencers och gaming ur ett konsumentperspektiv - Filmpedagogerna

Om medier- Mediemyndighetens webbplats

Privatekonomi

sfiekonomi.se, material från Finansinspektionen

Trygga din ekonomi - snabbkurs i privatekonomi från Finansinspektionen

Senast granskad 27 juni 2024