Andras skolmaterial vuxna och SFI

Här har vi samlat skolmaterial från andra myndigheter och organisationer som vi tror kan vara av intresse för dig i din undervisning.

Hållbar konsumtion

Handla hållbart?, Fairtrade Sveriges webbplats

Matvanekollen, Livsmedelsverkets webbplats

Konsumenträttigheter

Rent spel, Göteborg stads webbplats

Privatekonomi

sfiekonomi.se, material från Finansinspektionen

Trygga din ekonomi - snabbkurs i privatekonomi från Finansinspektionen

Senast granskad 28 april 2020