Skicka faktura till Konsumentverket

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny standard (PEPPOL BIS BILLING).

Konsumentverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Mer information om vad som gäller om e-faktura till offentlig sektor hittar du här:

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats

Konsumentverket accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Alla kan skicka e-faktura

Ni kan skicka elektroniska fakturor till Konsumentverket på fyra olika sätt:

1. PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka faktura till oss via PEPPOL-nätverket.

Konsumentverkets PEPPOL-ID: 0007: 2021002064

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats

De format Konsumentverket kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och PEPPOL BIS BILLING 3.0 (faktura och kreditnota).

2. Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter du behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportfil BAS, s.k. ebMS-länk.

  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • Vår Partsidentitet: 2021002064 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1136

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag så tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

3. Svefaktura via vissa operatörer

Om du i dag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan du låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2 ovan).

4. Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Denna lösningen passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss på ekonomi@konsumentverket.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Pappersfaktura

Konsumentverket ser helst att du skickar fakturan i elektroniskt format. Om du har ett avtal som tecknats med oss före 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas. Vår faktureringsadress är:

Konsumentverket
FE 7745
831 90 Östersund

Betalningsvillkor

Fakturor som skickas till Konsumentverket ska ha 30 dagars betalningsvillkor.

Fakturor ska vara märkta med fakturareferens.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverkets ekonomifunktion via epostadress ekonomi@konsumentverket.se

 

Senast granskad 1 juni 2020