Behandling av personuppgifter

Konsumentverket samlar in och lagrar personuppgifter om våra användare på våra webbplatser. Här kan du läsa om var vi samlar in personuppgifter, vad vi använder dem till och vad du ska göra om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också läsa om hur du kan få dina personuppgifter raderade.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Mer information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Konsumentverkets integritetspolicy

I vår integritetspolicy finns bland annat information om vårt personuppgiftsansvar, offentlighetsprincipen samt hur vi hanterar personuppgifter. 

Här kan du läsa integritetspolicyn i sin helhet

 • Personuppgifter vi samlar in på våra webbplatser

 • Så använder vi den insamlade informationen

  konsumentverket.se

  På konsumentverket.se förekommer personuppgifter i form av namn och foton. Vi samlar inte in namn på våra besökare men namnuppgifter kan förekomma i visst innehåll på webbplatsen, till exempel i pressmeddelanden, rapporter och på våra sidor för arbetssökande. Foton på människor används på webbplatsen för att göra informationen mer tilltalande.

  konsumentverket.se – anmälningsfunktion

  Vi använder personuppgifter för att kunna komma i kontakt med anmälare för att få mer information om anmälan.

  Anmälningarna blir allmänna handlingar som sparas och arkiveras.

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag.

  hallakonsument.se – frågeforum

  I frågeforumet på vår webbplats hallåkonsument.se kan konsumenter ställa frågor till våra vägledare. För att ställa en fråga i forumet uppger man namn och e-postadress. E-postadress behöver vi för att ha möjlighet att komma i kontakt med frågeställarna. Vi sparar även frågeställarnas ip-adress. Den behöver vi för att kunna göra teknisk felsökning och för att kunna svartlista användare som missbrukar frågeforumet. I vissa fall kan dina personuppgifter lämnas vidare till någon av de fyra konsumentbyråerna.

  Vi tar bort frågor och personuppgifter som är kopplade till dem när vi bedömer att frågan inte längre är relevant för våra besökare. Inga uppgifter sparas längre än tre år.

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag.

  hallåkonsument.se – chatt

  Chatten på Konsumentverkets väglednings webbplats hallåkonsument.se erbjuder möjlighet att kommunicera med våra vägledare. Vi lagrar e-postadress för att du ska kunna ta emot chatthistorik efter avslutad chatt.  Personuppgifterna sparas i två år.

  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag.

  Konsumentverkets publikationsshop

  Publikationsshoppen används för beställning och distribution av publikationer och material. För att kunna distribuera publikationer och ta kontakt med personer som gör beställningar hanterar vi beställarnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer från oss sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med din beställning.

  Konsumentverkets ärendehanteringssystem

  Vad vi använder personuppgifter till som vi får in via e-post beror på vilken personuppgift det är och i vilket sammanhang den förekommer. Beroende på vad ditt meddelande innehåller kommer ditt meddelande och de personuppgifter du lämnar att antingen raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring eller att diarieföras och arkiveras.

  Konsumentverket – Skola

  Konsumentverket – Skola hanterar e-postadresser för att kunna göra  nyhetsbrevsutskick till de som prenumererar på nyhetsbrevet.

  Vi hanterar personuppgifterna efter samtycke från de som tecknar en prenumeration. Om du återkallar ditt samtycke tar vi bort dina personuppgifter.

  Konsumentverket – Nyheter

  Konsumentverket – Nyheter hanterar e-postadresser för att kunna göra utskick i samband med nya publiceringar till de som prenumererar på nyheter.

  Vi hanterar personuppgifterna efter samtycke från de som tecknar en prenumeration. Om du återkallar ditt samtycke tar vi bort dina personuppgifter.

  Konsumentverket – Pressmeddelanden

  Konsumentverket – Pressmeddelanden hanterar e-postadresser för att kunna göra utskick i samband med nya publiceringar till de som prenumererar på pressmeddelanden.

  Vi hanterar personuppgifterna efter samtycke från de som tecknar en prenumeration. Om du återkallar ditt samtycke tar vi bort dina personuppgifter.

  Konsumentverket – Hållbar konsumtion

  Konsumentverket – Hållbar konsumtion hanterar e-postadresser för att kunna göra  nyhetsbrevsutskick till de som prenumererar på nyhetsbrevet.

  Vi hanterar personuppgifterna efter samtycke från de som tecknar en prenumeration. Om du återkallar ditt samtycke tar vi bort dina personuppgifter.

  Konsumentverket – Lediga tjänster

  Konsumentverket – Lediga tjänster hanterar e-postadresser för att kunna göra utskick i samband med nya publiceringar till de som prenumererar på lediga tjänster.

  Vi hanterar personuppgifterna efter samtycke från de som tecknar en prenumeration. Om du återkallar ditt samtycke tar vi bort dina personuppgifter.

 • Dina rättigheter

  Du har olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat har du rätt att

  • få information om när och hur dina personuppgifter behandlas,
  • i vissa fall få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade och
  • i vissa fall få ut eller flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

  Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

  Samtycke

  Det är enbart när du beställer en prenumeration från oss som vi behöver ett samtycke från dig för att kunna behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke genom att avsluta din prenumeration.

  Vill du komma i kontakt med Konsumentverket kan du ringa vår telefonväxel på 0771–42 33 00. Växeln är öppen vardagar 09.00–12.00 och 13:00-16.00. Du kan också sända e-post till konsumentverket@konsumentverket.se eller ett brev till Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

  Konsumentverkets dataskyddsombud kontrollerar att vi behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot Konsumentverket. Du kan komma i kontakt med vårt dataskyddsombud på samma sätt som ovan, det vill säga genom vår växel på 0771–42 33 00, genom att sända e-post till dataskyddsombud@konsumentverket.se eller ett brev till Konsumentverket, Dataskyddsombudet, Box 48, 651 02 Karlstad.

  Om du är missnöjd över det sätt Konsumentverket behandlar personuppgifter på kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den myndighet som har tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten har telefonnummer 08-657 61 00 och e-post imy@imy.se

 • Begära ut dina personuppgifter

  Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, (Artikel 15) har du rätt att få ut en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig. För att få ut informationen måste du identifiera dig så att vi kan vara säkra på att vi ger informationen till rätt person.

  Det enklaste sättet att begära ut informationen är att skicka en begäran till oss direkt här på webbplatsen. Vi skickar då en kopia på informationen till din digitala brevlåda. För att kunna få uppgifterna skickade till dig digitalt behöver du ha en tjänst som gör att du kan ta emot digital post säkert från myndigheter. Det finns i dag tre olika tjänster att välja på: Billo, Kivra och Min myndighetspost. Om du inte redan har en digital brevlåda för att ta emot myndighetspost kan du registrera dig kostnadsfritt via webbplatsen DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)
  Läs mer och registrera dig på webbplatsen digg.se

  När du skickar en begäran till oss om att få ut informationen om dig kan det ta upp till 30 arbetsdagar att få svar från oss. Klicka på länken ”Skicka in begäran” här nedanför för att komma till formuläret du använder för att begära ut dina personuppgifter.

  Du kan även få ut din information via rekommenderat brev. Om du väljer rekommenderat brev får du en kvittens från oss hem till dig och får sedan hämta ut information hos ett postombud genom att visa upp din legitimation.

  Här kan du läsa om hur du kan kontakta oss på Konsumentverket 

 • Begäran att radera din information

  Enligt Dataskyddsförordningen, GDPR, (Artikel 15) har du i vissa fall rätt att få information som vi har om dig raderad. För att få informationen raderad måste du identifiera dig så att vi kan vara säkra på att vi raderar informationen för rätt person.

  Det enklaste sättet är att skicka en begäran till oss direkt här på webbplatsen. Vi skickar då en bekräftelse på din begäran om radering till din digitala brevlåda. För att kunna få uppgifterna skickade till dig digitalt behöver du ha en tjänst som gör att du kan ta emot digital post säkert från myndigheter. Det finns i dag fyra olika tjänster att välja på: Kivra, e-Boks, Digimail och Min myndighetspost. Om du inte redan har en digital brevlåda för att ta emot myndighetspost kan du registrera dig kostnadsfritt via webbplatsen Mina meddelanden.
  Läs mer och registrera dig på webbplatsen Mina meddelanden

  När du skickar en begäran till oss kommer vi att behandla den så snart vi kan. Klicka på länken ”Skicka in begäran” här nedanför för att komma till formuläret du använder för att radera ut dina personuppgifter.

  Du kan även skicka din begäran via rekommenderat brev. Om du väljer rekommenderat brev får du en kvittens från oss hem till dig och får sedan hämta ut information hos ett postombud genom att visa upp din legitimation.

  I bekräftelsen som vi skickar till dig finns ett referensnummer. För att få dina uppgifter raderade behöver du kontakta oss och uppge referensnumret för oss.
  Här kan du läsa om hur kan kontakta oss på Konsumentverket