Bidrag till organisationer

Konsumentverket fördelar organisationsbidrag och verksamhetsbidrag till ideella organisationer. Syftet är att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden.

Konsumentverket har från och med 2020 års ansökningsomgång möjlighet att bevilja bidrag för två år. Organisationen kan nu därför välja att ansöka om bidrag för ett eller två år i taget. Även om en organisation ansöker om bidrag för två år kan bidrag för endast ett år komma att beviljas.

Ansökan om bidrag är öppen att skicka in från den 15 augusti till den 30 september varje år. Om det är helg när dessa datum infaller kan start- och slutdatum justeras till nästkommande vardag.

Läs mer om den nya möjligheten att få bidrag för två år

Vilka kan få bidrag?

Både enskilda organisationer och samarbetsorgan för flera organisationer kan beviljas bidrag för verksamheter som stödjer konsumentintresset. Organisationen ska vara nationell, demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden och bedriva verksamhet utan vinstsyfte.

Vilka kan inte få bidrag?

Konsumentverket beviljar inte bidrag till myndigheter, offentliga förvaltningar och andra skattefinansierade verksamheter, aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Bidrag får inte lämnas till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordning om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet på riksdagens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 8 juni 2020