Beviljade organisationsbidrag 2023

Konsumentverket har totalt beviljat 500 000 kronor i organisationsbidrag för 2023. Beslut har också fattats för del av bidragen för 2024. Resterande del av bidragsanslaget för 2024 kommer att beslutas om senare.

Följande organisationer beviljades organisationsbidrag för 2023. Några har även fått beslut för 2024.

Resenärerna (Tidigare Resenärsforum)

2023: 100 000

2024: 100 000

Resenärernas webbplats

Riksförbundet M Sverige

2023: 100 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Konsumenter

2023: 100 000

2024: 100 000
Sveriges konsumenters webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2023: 100 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Äkta vara Sverige

2023: 100 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 19 januari 2024