Beviljade verksamhetsbidrag 2023

Konsumentverket har totalt beviljat 11 559 000 i verksamhetsbidrag till organisationer för 2023. Beslut har också fattats för del av bidragen för 2024. Resterande del av verksamhetsbidragen för 2024 kommer att beslutas om senare. Då kommer Konsumentverket även att besluta om cirka hälften av bidragen för 2025.

Följande organisationer beviljades verksamhetsbidrag 2023. Några har även beviljats verksamhetsbidrag för 2024.

Astma- och Allergiförbundet

2023: 150 000

2024: 150 000

Astma- och allergiförbundets webbplats

Djurskyddet Sverige

2023: 150 000

Djurskyddet Sveriges webbplats

Eksam

2023: 300 000

Eksams webbplats

Fair Action

2023: 750 000

Fair Actions webbplats

Familjeslanten

2023: 250 000

Familjeslantens webbplats

Fredrika Bremerförbundet

2023: 150 000

2024: 150 000

Fredrika Bremerförbundets webbplats

Funktionsrätt Sverige

2023: 150 000

Funktionsrätt Sveriges webbplats

Föreningen Medveten Konsumtion

2023: 250 000

Föreningen Medveten Konsumtions webbplats

Gröna Mobilister (tidigare Gröna Bilister)

2023: 750 000

Gröna Mobilisters webbplats

Ideella föreningen Mivida

2023: 150 000

2024: 150 000

Mividas webbplats

Jordens Vänner

2023: 300 000

Jordens vänners webbplats

Naturskyddsföreningen

2023: 750 000

Naturskyddsföreningens webbplats

Resenärerna (Tidigare Resenärsforum)

2023: 250 000

2024: 250 000

Resenärernas webbplats

Riksförbundet M Sverige

2023: 250 000

Riksförbundet M Sveriges webbplats

Riksföreningen Folkets Bio

2023: 150 000

Riksföreningens Folkets Bios webbplats

Svensk mat- och miljöinformation

2023: 150 000

Svensk mat- och miljöinformations webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2023: 250 000

Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Sveriges Konsumenter

2023: 5 259 000

2024: 5 259 000

Sveriges konsumenters webbplats

Verdandi

2023: 150 000

Verdandis webbplats

Villaägarnas Riksförbund

2023: 600 000

Villaägarnas Riksförbunds webbplats

Äkta vara Sverige

2023: 250 000

Äkta vara Sveriges webbplats

Örebro Föreningsråd

2023: 150 000

Örebro Föreningsråds webbplats

Senast granskad 19 januari 2024