Redovisa bidrag

En organisation som har tagit emot organisations- eller verksamhetsbidrag är skyldig att redovisa hur bidraget har använts.

Om redovisningen

Använd Konsumentverkets redovisningsformulär vid redovisningen. Bifoga ett protokoll med uppgift om firmatecknare. Firmatecknaren ska skriva under formuläret.

Konsumentverket ska ha fått slutredovisningen senast den 31 mars året efter perioden som bidraget beviljats för. Om den 31 mars infaller på en helgdag ska redovisningen ha inkommit senast nästkommande vardag. Organisationerna får information om slutredovisningen i god tid före redovisningsdatumet. När slutredovisningen är godkänd skickar Konsumentverket ut ett beslut.

Betala tillbaka

Bidrag som inte har använts eller har använts på fel sätt ska betalas tillbaka till Konsumentverket. Återbetalning kan också bli aktuellt om bidraget har lämnats på grund av felaktiga uppgifter, om redovisningen är ofullständig eller om villkor i beslutet att bevilja bidrag inte har följts.

Återbetalning sker genom insättning på Konsumentverkets bankgironummer 5050-2863. Märk inbetalningen med det diarienummer som anges på beslutet om bidrag.

Senast granskad 5 maj 2023