Kommunernas budget- och skuldrådgivning

Nästan 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogden men det är också många som kämpar med sin ekonomi utan att hamna hos Kronofogden. Förutom det personliga lidandet för de som är överskuldsatta kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år.

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.

Förutom att få hjälp att hantera skulder kan budget- och skuldrådgivningen ge allmän rådgivning om privatekonomi. Det är kostnadsfritt för kommuninvånare att få hjälp av budget- och skuldrådgivningen. 

Filmen nedan beskriver kortfattat hur kommunernas budget- och skuldrådgivare arbetar.

Skuldsanering

Personer som har behov av skuldsanering kan få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsförfarandet.

Information om skuldsanering för privatpersoner och företag finns på Kronofogdens webbplats

Konsumenter som inte vill ha eller inte beviljas skuldsanering kan få hjälp med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägare och räkna fram realistiska betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse.  Samtliga kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning och rådgivningen är kostnadsfri. Konsumenter som inte får den hjälp de har rätt till kan göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Kontaktuppgifter till kommunernas budget- och skuldrådgivning finns på hallåkonsument.se

Relaterad information om budget- och skuldrådgivning

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 september 2020