Vår organisation

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 190 anställda. Cecilia Tisell är generaldirektör och konsumentombudsman.

Konsumentverket har tre avdelningar: konsumentskydd, kunskap och konsumentstöd, styrning och stöd. Dessutom har vi ett flertal enheter kopplade till avdelningarna. Nedan kan du se vårt organisationsschema på svenska och engelska.

Vårt arbete

Vi arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Här kan du läsa om vårt arbete inom olika verksamhetsområden

Våra råd

För att samla och dela med oss av kunskap inom konsumentområdet har vi flera råd knutna till vår verksamhet.

  • Insynsrådet har insyn i myndigheten och fungerar som bollplank för generaldirektören.
  • Vetenskapliga rådet bidrar med analyser och synpunkter som rör utvecklingen på konsumentområdet och ger oss inblick i aktuell forskning.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 18 augusti 2023