Vår organisation

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 200 anställda. Cecilia Tisell är generaldirektör och konsumentombudsman.

Konsumentverket har fyra avdelningar: konsumentskydd, kunskap och konsumentstöd, digitalt och kommunikativt stöd samt verksamhetsstöd. Dessutom har vi ett flertal enheter kopplade till avdelningarna. Nedan kan du se vårt organisationsschema på svenska och engelska.

Vårt arbete

Vi arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Här kan du läsa om vårt arbete inom olika verksamhetsområden

Våra råd

För att samla och dela med oss av kunskap inom konsumentområdet har vi flera råd knutna till vår verksamhet.

  • Insynsrådet har insyn i myndigheten och fungerar som bollplank för generaldirektören.
  • Vetenskapliga rådet bidrar med analyser och synpunkter som rör utvecklingen på konsumentområdet och ger oss inblick i aktuell forskning.
Senast granskad 22 januari 2020