Så styrs vi

Konsumentverkets verksamhet regleras i ett antal lagar och förordningar som beslutas av riksdagen eller regeringen. I dessa beskrivs våra uppgifter och myndighetens ansvar.

Konsumentverkets styrs också av regeringens årliga regleringsbrev som anger vissa uppdrag, krav på rapportering och hur verksamheten ska finansieras. Konsumentverkets ledning beslutar sedan  om mål och en plan med resurser för genomförande av verksamheten. I tillägg finns också flera råd som på olika sätt påverkar vår verksamhet.

Insynsrådet

Generaldirektören styr Konsumentverket och ansvarar för verksamheten inför regeringen. Som stöd finns Insynsrådet, som utses av regeringen och som har till uppgift att öva insyn och ge råd till myndighetschefen.

Vetenskapliga rådet

Konsumentverkets vetenskapliga råd bidrar med kunskap och forskningsrön inom det konsumentpolitiska området och ger vägledning för Konsumentverkets strategiska verksamhetsutveckling. Rådet är också en viktig kommunikationskanal till universitets- och högskolevärlden.

Samordningsråd för Hallå konsument

Rådet fungerar samordnande och deltagande ledamöter kommer från främst andra svenska myndigheter.

Förordningar

Myndighetsförordning (2007:515) på riksdagens webbplats

Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket på riksdagens webbplats

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter riksdagens webbplats

Regleringsbrev

Regleringsbrev 2020 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Senast granskad 18 juni 2020