Insynsrådet

Konsumentverket är en så kallad enrådsmyndighet. Det innebär att verksamheten leds av en myndighetschef, generaldirektören, som är ansvarig inför regeringen. Konsumentverkets insynsråd utses av regeringen och har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och att ge myndighetschefen råd. Rådet möts några gånger per år och leds av generaldirektör Cecilia Tisell.

Ledamöter i Konsumentverkets insynsråd:

 • Anna Mähler, konsumentvägledare, Konsumentvägledarnas förening
 • Bodil Hallin, budget- och skuldrådgivare, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare
 • Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel
 • Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges konsumenter
 • My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen
 • Amanda Palmstierna, riksdagsledamot (MP)
 • Ola Johansson, riksdagsledamot (C)
 • Lars Beckman, riksdagsledamot (M)
 • Ola Nilsson, sakkunnig konsumentpolitik på PRO
 • Andreas Drufva, Naturskyddsföreningen
 • Amanda Björksell, ungdomsrepresentant

Kontaktperson Konsumentverket

Anders Ljunghaga, verksamhetscontroller 
anders.ljunghaga@konsumentverket.se
Telefon: 054-19 41 62

Senast granskad 27 januari 2022