Samordningsråd för Hallå konsument

Rådet för samordning av Hallå konsument är ett samordnande organ utan beslutsfunktion kopplat till upplysningstjänsten Hallå konsument.

Rådet träffas minst två gånger per år och består av en representant från varje informationsansvarig myndighet som ger inspel på strategisk nivå. Konsumentverkets generaldirektör är ordförande för rådet.

De myndigheter som ingår i rådet är:

 • Konsumentverket
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Boverket
 • Datainspektionen
 • Energimarknadsinspektionen
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kammarkollegiet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kronofogdemyndigheten
 • Livsmedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensions-myndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Transportstyrelsen

Kontaktperson Konsumentverket

Marija Borenius
marija.borenius@konsumentverket.se
054 - 19 41 98

Senast granskad 7 januari 2019