Samordningsråd för Hallå konsument

Rådet för samordning av Hallå konsument är ett samordnande organ utan beslutsfunktion kopplat till upplysningstjänsten Hallå konsument.

Rådet sammanträder minst två gånger per år. Förutom Konsumentverkets generaldirektör, som är ordförande, ingår följande 17 personer i rådet:

 • Maria Berge, verksjurist, Allmänna reklamationsnämnden
 • Birgitta Frejd, enhetschef, Boverket
 • Catharina Fernquist, enhetschef, Integritetsskyddsmyndigheten
 • Thomas Björkström, samordnare, Energimarknadsinspektionen
 • Anders Astonsson, kommunikatör, Fastighetsmäklarinspektionen
 • Lars Malmström, avdelningschef, Finansinspektionen
 • Madelene Sandgren, kommunikationschef, Kemikalieinspektionen
 • Magnus Arvidson, enhetschef, Kronofogdemyndigheten
 • Christina Lindahl, kommunikationschef, Livsmedelsverket
 • Uwe Fortkamp, enhetschef, Naturvårdsverket
 • Pär Ahrling, enhetschef, Pensionsmyndigheten
 • Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, enhetschef, Post- och telestyrelsen
 • Tore Carlsson, enhetschef, Statens energimyndighet
 • Kicki Westerståhl, chef, Konsumenternas Bank- och finansbyrå
 • Leif Klingensjö, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Göran Vårås, konsumentvägledare, Skellefteå
 • Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter

Ledamöterna sitter  i Samordningsrådet för Hallå konsument från och med den 1 januari 2018 fram till den 31 december 2020.

Kontaktperson Konsumentverket

Marija Borenius
marija.borenius@konsumentverket.se
054 - 19 41 98

Senast granskad 7 januari 2019