Samordningsråd för Hallå konsument

Rådet för samordning av Hallå konsument är ett samordnande organ utan beslutsfunktion kopplat till upplysningstjänsten Hallå konsument.

Rådet träffas minst två gånger per år och består av en representant från varje informationsansvarig myndighet som ger inspel på strategisk nivå. Konsumentverkets generaldirektör är ordförande för rådet.

De myndigheter som ingår i rådet är:

 • Konsumentverket
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Boverket
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kammarkollegiet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kronofogdemyndigheten
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Transportstyrelsen

Kontaktperson Konsumentverket

Christina Jarnemo
Telefon: 054-19 40 43
E-post: christina.jarnemo@konsumentverket.se

Senast granskad 24 mars 2023