Samordningsråd för Konsumentverkets vägledning till konsumenter

Rådet för samordning av Konsumentverkets vägledning till konsumenter är ett samordnande organ utan beslutsfunktion .

Rådet träffas minst två gånger per år och består av en representant från varje informationsansvarig myndighet som ger inspel på strategisk nivå. Konsumentverkets generaldirektör är ordförande för rådet.

De myndigheter som ingår i rådet är:

 • Konsumentverket
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Boverket
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kammarkollegiet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kronofogdemyndigheten
 • Livsmedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Transportstyrelsen

Kontaktperson Konsumentverket

Karoline Sjölander
Telefon: 054-19 40 84
E-post: karoline.sjolander@konsumentverket.se

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 27 februari 2024