Samordningsråd för Konsumentverkets vägledning till konsumenter

Rådet för samordning av Konsumentverkets vägledning till konsumenter är ett samordnande organ utan beslutsfunktion .

Rådet träffas minst två gånger per år och består av en representant från varje informationsansvarig myndighet som ger inspel på strategisk nivå. Konsumentverkets generaldirektör är ordförande för rådet.

De myndigheter som ingår i rådet är:

 • Konsumentverket
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Boverket
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kammarkollegiet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kronofogdemyndigheten
 • Livsmedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Transportstyrelsen

Kontaktperson Konsumentverket

Karoline Sjölander
Telefon: 054-19 40 84
E-post: karoline.sjolander@konsumentverket.se

Senast granskad 27 februari 2024