Behandling av personuppgifter

Konsumentverket samlar in och lagrar personuppgifter om våra användare på våra webbplatser. Här kan du läsa om var vi samlar in personuppgifter, vad vi använder dem till och vad du ska göra om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också läsa om hur du kan få dina personuppgifter raderade.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer.

EU:s dataskyddsförordning GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och innehåller regler för hur personuppgifter får behandlas. GDPR ersätter personuppgiftslagen i Sverige.

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens webbplats

Konsumentverkets integritetspolicy

I vår integritetspolicy finns bland annat information om vårt personuppgiftsansvar, offentlighetsprincipen samt hur vi hanterar personuppgifter. 

Här kan du läsa integritetspolicyn i sin helhet