Behandling av personuppgifter

Konsumentverket lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information du skickar till oss blir en allmän handling och den som vill kan begära att få ut informationen, till exempel brev, mejl och uppgifter. Undantaget är om informationen är av sådan typ att de faller under offentlighets- och sekretesslagen.

Det är viktigt att du tänker på vilken typ av information du väljer att skicka in till oss. Du kan välja att vara anonym men tänk då på att vi inte kan svara dig eller kontakta dig för kompletterande uppgifter.

Personuppgiftslagen

Enligt personuppgiftslagen (PuL) registrerar vi inte dina uppgifter utan ditt godkännande. När du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster så innebär det att du godkänner att konsumentverket.se lagrar dina uppgifter i syfte att vi ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende. Konsumentverket behandlar dina personuppgifter när du bland annat beställer publikationer eller gör en anmälan.

Enligt PuL har du rätt att en gång per kalenderår begära ut information om de personuppgifter som behandlats om dig hos konsumentverket.se. Begäran ska vara skriftligt undertecknad och sändas med post till adressen nedan. Du kan inte skicka in begäran via e-post eller fax.

Konsumentverket
Box 48
652 01 Karlstad

Om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats

Senast granskad 19 april 2018