Anmäl till Konsumentverket

Gör en anmälan genom att använda anmälningsformuläret nedan. Du kan också skicka din anmälan via post.

Till oss kan konsumenter anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Spam
 • Reserättigheter
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Produktsäkerhet

Mer information om vad du kan anmäla till oss

Tvist med ett företag - kontakta Hallå konsument

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenträttigheter och kontaktuppgifter på hallåkonsument.se

Du kan också anmäla via post

Checklista för anmälan via post:

 • Ange företagsnamn
 • Ange om din anmälan gäller någon viss vara eller tjänst.
 • Beskriv tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget.
 • Ange datum och tidpunkt för det inträffade.
 • Ange var du kom i kontakt med det du vill anmäla, till exempel butik eller webbplats. Gäller det en butik vill vi att du även anger adress.
 • Bifoga eventuell annons, avtalsvillkor, förpackning, produkt eller annat som du vill anmäla.
 • Bifoga gärna foton och bilder, speciellt om det gäller en anmälan om bristande varu- eller tjänstesäkerhet.

Skicka anmälan till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad 

Det här händer med din anmälan

Våra handläggare går igenom din anmälan och avgör om vi ska granska företaget/produkten eller inte. Om vi bedömer att ett företag bryter mot en av de lagarna vi har tillsyn över och att det har betydelse för många konsumenter kan vi öppna ett tillsynsärende mot företaget. Vi inleder med att kontakta företagen och försöker i första hand få företaget att själva rätta till felet. Skulle vi inte komma överens kan ärendet gå vidare till domstol.

 Även om en anmälan inte leder till att vi öppnar ett tillsynsärende är den ändå ett viktigt underlag för oss när vi planerar vår framtida tillsyn.  

 Mer om vad som händer efter du anmält

Företag som har problem med fakturor eller telefonförsäljning

Är du ett företag som råkat ut för problem med fakturor eller aggressiv telefonförsäljning kan du få hjälp av till exempel din branschorganisation.

Hantering av personuppgifter

Om du anger namn, adress, e-postadress eller telefonnummer när du anmäler sparar vi uppgifterna för att ha möjlighet att återkoppla till dig om ditt ärende. Tänk på att inte lämna mer uppgifter om dig själv än vad som är nödvändigt.

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets behandling av personuppgifter

Senast granskad 28 februari 2019