Anmäl till Konsumentverket

Du anmäler till oss genom att använda vår webbanmälan eller skicka din anmälan via post. Information om hur du gör finns längre ner på sidan. Det är viktigt för oss att få in anmälningar från allmänheten så att vi kan bedriva tillsyn där den mest behövs.

Till oss kan konsumenter anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Spam
 • Reserättigheter
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Produktsäkerhet

Vad som händer med din anmälan

Våra handläggare går igenom din anmälan och avgör om vi ska granska företaget/produkten eller inte. Det är inte alla anmälningar som blir ett ärende utan det beror på hur stort konsumentintresse den har. Alla anmälningar sparas i vårt diarium och kan bli aktuella i framtiden.

Vad som händer efter du anmält

Anmäl inte reklamationer

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenträttigheter och kontaktuppgifter på hallåkonsument.se

Företag som har problem med fakturor eller telefonförsäljning

Är du ett företag som råkat ut för problem med fakturor eller aggressiv telefonförsäljning kan du få hjälp av till exempel din branschorganisation.

Du kan också anmäla via post

Checklista för anmälan via post:

 • Ange företagsnamn
 • Ange om din anmälan gäller någon viss vara eller tjänst.
 • Beskriv tydligt varför du vill göra en anmälan mot företaget.
 • Ange datum och tidpunkt för det inträffade.
 • Ange var du kom i kontakt med det du vill anmäla, till exempel butik eller webbplats. Gäller det en butik vill vi att du även anger adress.
 • Bifoga eventuell annons, avtalsvillkor, förpackning, produkt eller annat som du vill anmäla.
 • Bifoga gärna foton och bilder, speciellt om det gäller en anmälan om bristande varu- eller tjänstesäkerhet.

Skicka anmälan till:

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad 

Vad som händer med din anmälan:

Våra handläggare går igenom din anmälan och avgör om vi ska granska företaget/produkten eller inte. Det är inte alla anmälningar som blir ett ärende utan det beror på hur stort konsumentintresse den har. Alla anmälningar sparas i vårt diarium och kan bli aktuella i framtiden.

Hantering av personuppgifter

Om du anger namn, adress, e-postadress eller telefonnummer när du anmäler sparar vi dem för att ha möjlighet att återkoppla till dig om ditt ärende. Tänk på att inte lämna mer uppgifter om dig själv än vad som är nödvändigt.

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets behandling av personuppgifter

Senast granskad 21 november 2016