Konsumentverkets arbete

Vi vill att du som företagare känner till dina rättigheter och skyldigheter.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Medarbetare i ett konferensrum som jobbar.

Vi vill att du som företagare vet hur du utformar giltiga avtal, hur din marknadsföring får se ut och vad du ska göra för att bara erbjuda säkra produkter.

Vi arbetar också med tillsyn över flera lagar, bland annat marknadsföringslagen, avtalsvillkorlagen och produktsäkerhetslagen. Tillsynsansvaret innebär att vi ska kontrollera att företagare följer dessa lagar. Företag som inte följer lagen kan vi ingripa mot. Vi inleder med att kontakta företagen och försöker i första hand få till en bra lösning tillsammans. Skulle vi inte komma överens kan ärendet gå vidare till domstol. Om du vill veta vilka företag vi har fått in anmälningar mot kan du söka i vårt diarium.

Sök bland våra ärenden och anmälningar

Det du säljer ska vara säkert

Varor och tjänster som du säljer måste vara säkra för konsumenter att använda. Det är ditt ansvar att se till att dina produkter uppfyller de säkerhetskrav som finns. Som en hjälp för att uppfylla kraven finns standarder som vi är med och tar fram tillsammans med branschen, andra myndigheter och intresseorganisationer. Vi tar även fram vägledningar som ska hjälpa företagare att tolka vad som står i lagen. Vi är också ute och informerar företagare om vilka regler det finns inom produktsäkerhet och vilka risker det finns med olika produkter.

Vi arbetar tillsammans med din bransch

Tillsammans med företag arbetar vi fram överenskommelser för olika branscher. Branschöverenskommelserna är ett sätt för oss att tillsammans minska problem på marknaden.

Finns det någon branschöverenskommelse för din bransch?

Till Regler per område och bransch

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 29 september 2023