Brandrisk i kläder

Kläder som säljs till konsumenter ska vara säkra och de omfattas av produktsäkerhetslagens regelverk. En viktig aspekt är att brandrisken har kontrollerats. Du som är tillverkare eller importör ska känna till materialets brandegenskaper och på begäran av Konsumentverket kunna redovisa att produkten är säker.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

De flesta tyger tillverkade av både naturliga och konstgjorda fibrer är brännbara. Vissa tyger som används till kläder kan vara farliga för bäraren på grund av olika faktorer. Några exempel är hur lättantändligt tyget är, hur snabbt lågan sprider sig över tyget, mängden frisläppt värme vid branden och hur plagget är utformat. Ett sätt att redovisa att kläderna uppfyller krav för brandsäkerhet är att visa ett provningsintyg. Det gäller speciellt om textilen är gjord av:

  • Tyg som består av cellulosafibermaterial. Till exempel bomull, viskos, modal. Eller blandningar med dessa med en kvadratmetervikt som understiger 90 gram.
  • Tyg med lugg- eller ögleyta som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.
  • Tyg av fiberpälskonstruktion med fiberpäls som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.

Kontroll av antändningstid och brinntid

För att uppnå en rimlig säkerhetsnivå mot brand i kläder hänvisar Konsumentverket  till användning av en amerikansk testmetod (ASTM D 1230). Den används av många företag inom den svenska textilbranschen. Den version av standard som gäller nu heter "ASTM D123022 Test Method for Flammability of Apparel Textiles ".

Standarden uppger en sekunds antändningstid mot tyget. Provningar vid textillaboratorium visar dock att vissa tunna material antänder lite senare än inom en sekund och då brinner de mycket häftigt. Konsumentverket anser att en förlängd antändningstid till tre sekunder skulle ge en högre säkerhetsnivå. För att hitta de textilier som har den här brandrisken bör antändningstiden vid provning därför vara minst tre sekunder.

Brinntiden som visas vid provningen av textilen bör inte understiga eller vara lika med fem sekunder. Textil som behandlats med brandhämmande medel bör uppfylla kravet på brinntid även efter att ha tvättats två gånger enligt skötselmärkning. Det är rätsidan på tyget som brinntiden mäts på. Om det är svårt att veta vilken sida som är rätsidan är det den sidan som visar sig ha den kortaste brinntiden som räknas.

Nattplagg för barn

Standarden EN 14878:2007 ställer säkerhetskrav på nattplagg för barn. Det handlar om antändlighet och vilken brinnhastighet som är tillåten för olika typer av nattplagg. 

Standard EN 14878:2007 på SIS webbplats

Utklädningskläder för barn

Utklädningskläder för barn är klassificerade som leksaker och ska uppfylla lagen om leksakers säkerhet. För leksaker finns specifika krav på bland annat brandsäkerhet och kemiskt innehåll.

Kemikalieinspektionen (Kemi) har tillsynsansvar för brännbarhet i leksaker och regleras av standarden EN 71-2 och av Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper, KIFS 2017:8.

KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper på kemi.se

Standard EN 71-2 Del 2: Brännbarhet på SIS webbplats 

Mer om krav som ställs på leksaker på vår webbplats

Om SIS standardiseringsgrupp i sverige inom textil på SIS webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024