Säkerhetskrav för barnkläder

Barnkläder som tillverkas inom EU eller importeras till EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att de ska få säljas på marknaden. Produkterna ska även kunna spåras. Du behöver ha koll på vilka risker som finns och de krav som ställs beroende på vilken roll du har.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Som importör eller tillverkare av barnkläder behöver du ha koll på:

  • Kraven som finns i produktsäkerhetslagen.
  • De EU-standarder som ställer krav på hur kläder ska utformas och andra säkerhetsaspekter.
  • Hur du gör en riskbedömning.

EU-standarder ställer krav

De säkerhetsstandarder och krav på utformning som gäller inom EU finns sammanställda i en lista hos Svenska Institutet för Standarder, SIS. Listan innehåller bland annat standard för snoddar och dragband på barnkläder utifrån vissa säkerhetsrisker( SS-EN 14682). I listan finns även en teknisk rapport med rekommendationer för utformning och tillverkning av barnkläder som tar upp risker med exempelvis smådelar (SIS-CEN/TR 16792).

Säkerhetsstandarder för barnkläder på SIS webbplats

För att veta om kläder uppfyller gällande standarder ska du som tillverkar eller importerar kläderna till Sverige kunna visa att de är säkra. För att säkerställa att tillverkningen håller en jämn produktion och att kläderna uppfyller gällande krav ska det finnas en egenkontroll. Kläder ska även kunna spåras genom märkning. Märkningen kan bestå av namn och adress till tillverkaren samt ett artikelnummer eller något liknande som kan identifiera produkten vid till exempel en återkallelse.

Riskbedömning av barnkläder

Vissa typer av kläder och säkerhetsaspekter täcks inte in av standarder, till exempel risker med huvor. Finns det ingen standard som du kan stödja din bedömning på ska du göra en riskbedömning av produkten. Du ska också, så långt det är möjligt, säkerställa att produkten är säker innan den kommer ut på den svenska eller europeiska marknaden.

Risker med huvor på barns ytterkläder  

Du som företagare behöver säkerställa att barns ytterkläder inte kan orsaka strypning eller hängning. Huvor ska frigöras om barnet fastnar med dem i samband med aktiviteter eller lek. Allvarliga incidenter och dödsfall har skett, både i Sverige och utomlands, där barn har fastnat med huvan och blivit hängande. Risken för att fastna med huvor är i dagsläget inte reglerad i någon EU-standard.

Ny provmetod under 2024

I Sverige har branschen tillsammans med Konsumentverket tagit fram en provmetod för att kontrollera och säkerställa att huvan på ytterkläder frigörs om barnet fastnar med huvan. Den nya provmetoden planeras att publiceras under 2024. Provmetoden ska kunna användas i samband med designutveckling av kläder och kontroll vid produktion. Provmetoden kan även användas i samband med marknadskontroll.

Kemikalier i kläder

En annan myndighet som också ställer krav på textilier är Kemikalieinspektionen. Deras regelverk ställer bland annat krav på kemikalier och tungmetaller i tyger och andra detaljer.

Mer om kemikaliekrav på Kemikalieinspektionens webbplats

Läs även om brandrisk i kläder

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024