Brandrisk i kläder

Kläder som säljs till konsumenter ska vara säkra och de omfattas av produktsäkerhetslagens regelverk. En viktig aspekt är att brandrisken har testats. Du som är tillverkare eller importör ska känna till materialets brandegenskaper och på begäran av Konsumentverket kunna redovisa att produkten är säker.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

De flesta tyger tillverkade av både naturliga och konstgjorda fibrer är brännbara. Vissa tyger som används till kläder kan vara farliga för bäraren på grund av olika faktorer som exempelvis hur lättantändlig tyget är, hur snabbt lågan sprider sig över tyget, mängden frisläppt värme vid branden och hur plaggets är designat. 

Ett sätt att redovisa att kläderna uppfyller krav för brandsäkerhet är att visa ett provningsintyg. Detta gäller speciellt om textilen är gjord av:

  • Tyg som består av cellulosafibermaterial. Till exempel bomull, viskos, modal. Eller blandningar med dessa med en kvadratmetervikt som understiger 90 gram.
  • Tyg med lugg- eller ögleyta som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.
  • Tyg av fiberpälskonstruktion med fiberpäls som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.

Provningsmetod för att kontrollera brinntid

För att uppnå en rimlig säkerhetsnivå mot brand i kläder har Konsumentverket under många år hänvisat till användning av den amerikanska testmetoden ASTM D 1230 med en förlängd antändningstid på tre sekunder, för att kontrollera hur lättantändligt tyget är och hur snabbt branden sprider sig över tyget. Vår bedömning är att standarden används av många företag inom den svenska textilbranschen. 

Den nu gällande versionen av standarden heter "D 1230-17 Test Method for Flammability of Apparel Textiles ". Standarden uppger 1 sekunds antändningstid mot tyget men Konsumentverket anser att en förlängd antändningstid till tre sekunder ger en högre säkerhetsnivå. Erfarenheten från provningar vid textillaboratorium visar att vissa tunna material antänder lite senare än inom en sekund och då brinner de mycket häftigt. Så för att hitta de textilier som har denna brandrisk bör antändningstiden vid provning vara minst tre sekunder.

Brinntiden som visas vid provningen av textilen bör inte understiga eller vara lika med 5,0 sekunder. Textil som behandlats med brandhämmande medel bör uppfylla kravet på brinntid även efter att ha tvättats två gånger enligt skötselmärkning.

Det är rätsidan på tyget som brinntiden mäts på. Om det är svårt att veta vilken sida som är rätsidan är det den sidan som visar sig ha den kortaste brinntiden som räknas.

Nattplagg för barn

När det gäller nattplagg för barn så finns det en standard framtagen EN 14878:2007 som ställer krav på säkerheten för antändlighet och för vilken brinnhastighet som är tillåten för olika typer av nattplagg. 

Standard EN 14878:2007 på SIS webbplats

Utklädningskläder för barn

Utklädningskläder för barn är klassificerade som leksaker och ska uppfylla lagen om leksakers säkerhet (se länk till Konsumentverkets företagssidor för leksaker). För leksaker finns specifika krav på bland annat brandsäkerhet och kemiskt innehåll. Kemikalieinspektionen har tillsynsansvar för brännbarhet i leksaker om regleras av leksaks standarden EN 71-2 Brännbarhet och KIFS 2017:8 Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Standard EN 71-2 på SIS webbplats  

Länk till SIS standardiseringsgrupp inom textil

Läs mer om krav som ställs på leksaker på vår webbplats

I Sverige är det den tekniska kommittén SIS TK 160 Textil som arbetar aktivt med standardisering.
Läs om SIS standardiseringsgrupp inom textil, på SIS webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 september 2020