Persienner och andra solskyddsprodukter

Barn kan bli intrasslade i hängande persiennsnören eller linor till andra solskyddsprodukter. Olyckorna inträffar när barn leker, klättrar eller bara utforskar tillvaron.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats:  Till Möbler och inredning på hallakonsument.se

Enligt EU-kommissionen har det uppskattats att minst två barn dött varje år i sådana olyckor. För några år sedan konstaterades en ökning av dödsolyckorna. Därför har standardkrav tagits fram för hur persiennsnören och linor till solskyddsprodukter ska vara utformade för att minska risken att barn stryps.

Standarden heter EN 16434:2014 Invändiga solskydd - Skydd mot strypfara - Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar. Standardens krav omfattar även säkerhetsanordningar som kan installeras av konsumenterna för att göra befintliga persienner i hemmet säkrare.

På SIS webbplats kan du läsa mer om standarden och beställa den

Du kan läsa mer om kraven i informationen från Svenska Solskyddsförbundet

Här kan du läsa en sammanfattning om barnsäkra solskydd

Krav på persiennsnören för att minska risken för strypning är också ett steg mot en global anpassning av säkerhetskrav.

Senast granskad 9 april 2019