Säkerhetskrav för barnkläder

Barnkläder som importeras eller tillverkas måste uppfylla vissa säkerhetskrav för att de ska få säljas på marknaden. Produkterna ska även kunna spåras.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Som importör eller tillverkare av barnkläder behöver du ha koll på:

  • Kraven som finns i produktsäkerhetslagen.
  • De EU-standarder som ställer krav på hur kläder ska designas och andra säkerhetsaspekter.
  • Hur du gör när det saknas en standard – riskvärdering.
  • Kemikalieinspektionens krav gällande kemikalier i textilier.

Olika krav beroende på vilken roll du har

Produktsäkerhetslagen innehåller regler för varors säkerhet och beskriver vilket vilken roll du har: tillverkare, importörer, eller distributör. Om du till exempel importerar varor direkt till Sverige från ett land utanför EU så räknas ditt företag som en tillverkare, enligt lagen. Som tillverkare har du högre krav på dig att kunna visa upp dokument på att produkten är säker.

EU-standarder ställer krav på design

Krav på designen av kläderna och andra säkerhetsaspekter finns i EU-standarder. Inom området textil finns många olika standarder. För barnkläder finns en standard som reglerar snoddar och dragband i barnkläder (SS-EN 14682:2014) och en som reglerar brännbarheten i barns nattkläder (SS-EN 14878:2007/AC:2009).

Textila standarder på SIS webbplats

För att veta om kläderna uppfyller gällande standarder ska du som tillverkar och/eller importerar kläderna till Sverige kunna visa upp ett testprotokoll som visar att produkten har godkänts av ett testlaboratorium.

För att kunna säkerställa att tillverkningen håller en jämn produktion och att kläderna uppfyller gällande krav ska det finnas en egenkontroll.

Kläderna ska kunna spåras genom märkning som kan bestå av artikelnummer, batchnummer eller annan typ av märkning, ifall produkten behöver identifieras vid till exempel en återkallelse

Riskvärdering av barnkläder

Vissa typer av kläder och säkerhetsaspekter täcks inte in av standarder, till exempel smådelar på barnkläder och risker med huvor. Finns det ingen standard ska du göra en riskbedömning av produkten och så långt som det är möjligt säkerställa att produkten är säker innan den kommer ut på den svenska marknaden. För vissa risker kan specifika branschöverenskommelser finnas. I Sverige håller branschen tillsammans Konsumentverket på att ta fram en överenskommelse som gäller begränsning av huvor på barns ytterkläder. En annan överenskommelse är på gång beskriver vad som är ceremoniella kläder och riskerna med dessa.

Kemikalier i kläder

En annan myndighet som också ställer krav på textilier är Kemikalieinspektionen. Deras regelverk ställer bland annat krav på kemikalier och tungmetaller i tyget och andra detaljer.

Läs mer om kemikaliekrav på Kemikalieinspektionens webbplats

Läs även om brandrisk i kläder

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 april 2019