Säkerhetskrav för brand i lös textil inredning och möbler

För lös textil inredning och möbler gäller produktsäkerhetslagen. Exempel på lös textil inredning är sängkläder, gardiner, dukar och överkast. Stoppade sittmöbler och madrasser till sängar är exempel på möbler som delvis är gjorda av textilier.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller köp av möbler och inredning, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Möbler och inredning på hallakonsument.se

En av säkerhetsriskerna med lös inredning är brand. Ett sätt att nå en rimlig säkerhetsnivå är att följa gällande europastandarder. Standarderna ställer krav på hur fort branden får sprida sig i materialet för att produkt ska anses som säker. För att veta om produkten klarar kraven som ställs ska du som företagare kunna visa upp en testrapport från ett provningslaboratorium.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Riskvärdering om standard saknas

Om det saknas en standard för din produkt ska du göra en riskvärdering av produkten innan den får sättas på den svenska marknaden. Riskvärderingen är ett sätt att säkerställa att produkten inte är farlig. Du kan också undersöka om det finns en befintlig standard som skulle kunna vara tillämpbara på produkten. För stöd och hjälp med riskvärdering och provning finns företag och konsulter som kan vägleda inom området.

Lös textil inredning

Exempel på produktgrupper där det finns standarder som beskriver hur antändlighet och flamspridning ska fastställas är gardiner, draperier, bäddprodukter och tyger.

Lista över gällande standarder för textil finns på SIS webbplats.

SIS standardiseringsgrupp inom textil

Sittmöbler och madrasser till sängar ska klara brandtest

För att stoppade sittmöbler och sängmadrasser som säljs till konsumenter ska anses säkra ska de klara ett test som bedömer brandsäkerheten. Testmetoden bygger på att produkterna ska klara av att ha en glödande cigarett ligger mot sig under en bestämd tid utan att börja brinna.

  • Testet för stoppade möbler finns i gällande standard SS EN 1021-1
  • Testet för stoppande sängar och madrasser finns i gällande standard SS EN 597-1

Länk till SIS standardiseringsgrupp möbler

Produkter som används i offentlig miljö

För produkter som används i offentlig miljö som till exempel restauranger, hotell och samlingslokaler har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställt en informationsbroschyr som heter "Brandkrav på lös inredning" och en vägledning ”Brandskydd och lös inredning” som visar på hur viktigt det är att varor inte antänds lätt och orsakar snabb brandspridning.

Läs mer på MSB:s webbsida Brandkrav för lös inredning på MSBs webbplats

Broschyren "Brandkrav på lös inredning" på MSBs webbplats 

MSBs vägledning ”Brandskydd och lös inredning”

Senast granskad 20 augusti 2020