Sängar

Sängar omfattas generellt av kraven i produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451). Det finns flera EU-standarder som ställer säkerhetskrav på sängar och madrasser.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

För att du som företag ska veta att din vara är säker behöver du säkerställa att tillverkning är utförd korrekt och att de varor du ska sälja uppfyller kraven inom EU. Lämpligen görs detta genom att du ber leverantören/tillverkaren visa ett godkänt testprotokoll enligt gällande EN-standard. Alternativet är att ni själva beställer en provning av varan vid ett kompetent testlaboratorium.

I Sverige är det den tekniska kommittén SIS TK 391 Möbler som arbetar aktivt med standardisering.

Läs mer där om arbetet med standardisering och vilka standarder som finns inom området på sis.se.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om säkerhetsstandarder för olika typer av sängar.

Barnsängar och resesängar

Fällbara sängar

Sängar och madrasser

Våningssängar och höga sängar

Senast granskad 20 augusti 2020