Sängar och madrasser

Det finns flera standarder som ställer krav på madrasser. Några ställer mer krav på funktion och komfort medan andra främst ställer krav på säkerhet.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Konsumentverket tittar mer på de standarder som ställer säkerhetskrav men vill du läsa mer om standarder kan du läsa mer på SIS webbsida.

Läs mer om SIS standardiseringsgrupp för möbler 

Standarder som ställer krav på säkerhetsnivån på madrasser när det gäller bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser är

  • SS-EN 597-1:2016 Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
  • SS-EN 597-2:2016 Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande brinnande tändsticka.

Krav på utformning och säkerhetskrav för madrasser till barn finns i standarden SS-EN 16890:2017 Barnmöbler - Madrasser för barnsängar och spjälsängar - Säkerhetskrav och provningsmetoder.

Här kan du läsa mer om säkerhetskrav för brand i lös textil inredning och möbler

Senast granskad 20 augusti 2020