Våningssängar och höga sängar

Det är vanligt att våningssängar och höga sängar används av både vuxna och barn. För att minimera risken för olyckor och skador särskilt där barn är inblandade, har EU-standarder med säkerhetskrav tagits fram.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

De standarder som är gällande i Sverige för våningssängar och höga sängar är:

 • SS-EN 747–1:2012 + A1:2015 Möbler för hemmiljö: Våningssängar och höga sängar. Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.
 • SS-EN 747–2:2012+ A1:2015 Möbler för hemmiljö: Våningssängar och höga sängar. Del 2: Provningsmetoder

Några exempel på säkerhetskrav som finns i standarden:

 • Det är vanligt att barn sover i våningssängar och höga sängar. För att minimera risken att barnet ska falla ur sängen finns krav på fallskydd på alla fyra sidorna av sängen om sängens botten är placerad 600 mm eller mer över golvet
 • Endast en öppning får finnas på fallskyddet på den övre bädden för att ta sig i och ur sängen och öppningen ska finnas på den ena långsidan.
 • Skyddsbrädan ska ha en höjd som gör att madrassens översta del är minst 160mm lägre än skyddsbrädans övre kant. Det ska finnas en permanent märkning som anger maximal höjd på madrass som får användas i sängen.
 • Det får inte finnas uppstickande hörn och stolpar eller andra detaljer där barn kan fastna med kläder och riskera att bli hängda.
 • Enligt standarden för våningssängar och höga sängar så anses den övre bädden på sängen inte vara lämplig för barn under sex år. På sängarna ska det finnas en permanent märkning som informerar om detta. Antingen med en text eller ett piktogram.
 • Standarden ställer också krav på andra säkra mått på öppningar och design. Dessutom finns krav på hållfasthet och stabilitet. 

Konsumentverket har gjort marknadskontroller vid flera tillfällen och har då hittat många allvarliga brister på våningssängar. Verket anser att det är viktigt att kraven i de båda standarderna uppfylls för att sängarna ska anses som säkra.

Vid den senaste kontrollen (2016-2019) hittades många allvarliga brister som tyder på att många av sängarna aldrig har varit provade enligt gällande standard.

Konsumentverket anser att det är viktigt att du som näringsidkare ställer krav på tillverkningen och att din leverantör kan visa att sängar som säljs inom EU uppfyller gällande standard. Begär att få se ett godkänt provningsprotokoll för alla provningspunkter i standarden.

Läs mer i rapporten Marknadskontroll Våningssängar och höga sängar 2016-2019

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 14 augusti 2020