Textilier

Textila produkter, som till exempel kläder, möbler, gardiner, filtar och andra tyger ska uppfylla vissa säkerhetskrav för att få importeras och säljas på den svenska marknaden.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området textilier, kläder och skor

Länk till lista över textila standarder på SIS webbplats

Mer om märkning av textila produkter

Senast granskad 9 april 2019