Textilier

Textila produkter, som till exempel kläder, möbler, gardiner, filtar och andra tyger ska uppfylla vissa säkerhetskrav för att få importeras och säljas på den svenska marknaden.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området textilier, kläder och skor

Länk till lista över textila standarder på SIS webbplats

Mer om märkning av textila produkter

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 april 2019