Säkerhet för trädgårdsmöbler

Ut på sommaren och in på vintern – trädgårdsmöbler kännetecknas ofta av en hopfällbar konstruktion. Konstruktionen innebär dessvärre en ökad risk för kläm- och skärskador. Till hjälp för både säljare och konstruktör finns flera europeiska standarder.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

I skadedata som samlats in från svenska akutmottagningar nämns många detaljer från olyckor med trädgårdsmöbler. Stolsben har gett vika eller gått av, tyget på stolar har brustit, stolar har vält, tippat bakåt eller orsakat allvarliga klämskador.

För att minimera risken för den här typen av olyckor finns flera europeiska standarder till hjälp för dig som säljare eller konstruktör. Standarderna definierar olika säkerhetskrav som möbeln ska uppfylla. Konsumentverket använder standarderna vid kontroll av möbler och anser att det är viktigt att kraven i dessa standarder uppfylls, om möbeln ska anses vara säker.

Standarderna är indelade i tre delar och går under rubriken Möbler för utomhusmiljö - Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö:

Allmänna säkerhetskrav, SS-EN 581-1:2017

Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för sittmöbler, SS-EN 581-2:2015

Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för bord, SS-EN 581-3:2017

Inkomna anmälningar visar brister i material och design

Under senare år har det kommit in anmälningar till Konsumentverket efter allvarliga skadehändelser där fällbara stolar och solsängar har orsakat krosskador och amputation av del av finger.

Möbler som har en fällfunktion kan innebära risker för allvarliga kläm- eller skärskador och hållfasthetsproblem om designen inte är säkerhetskontrollerad. Möbler ska provas mot gällande standarder inom EU. De allmänna säkerhetskraven för trädgårdsmöbler finns i SS-EN 581-1:2017. Möbler där den egna kroppsvikten kan öka risken för att skadas i en situation av fastklämnings behöver uppmärksammas mer i företagens riskvärdering av varan innan den saluförs.

Säkerhetsdetaljer som är gjorda av plast har också visat sig vara en bidragande orsak till att skador uppkommer. Utemöbler utsätts för sol, ständiga temperaturväxlingar och nederbörd. Ett plastmaterials egenskaper förändras i regel vid miljöexponering, men en möbel måste vara säker under hela sin livslängd. 

Rapport 2013:14 Marknadskontroll av trädgårdsmöbler

PDF 4 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten tar upp kontroll och test av 12 trädgårdsstolar. En mekanisk provning genomfördes vid ett testlaboratorium enligt vissa utvalda moment i standarder för trädgårdsstolar.

Senast granskad 4 mars 2022