Trädgårdsmöbler

Ut på sommaren och in på vintern – trädgårdsmöbler kännetecknas ofta av en hopfällbar konstruktion. Denna konstruktion innebär dessvärre en ökad risk för kläm- och skärskador. Till hjälp för både säljare och konstruktör finns flera europeiska standarder.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Skadedata från internationella IDB, Injury Data Base, berättar om flera fall av olyckor med trädgårdsmöbler. Stolsben har gett vika eller gått av. Tyget på stolar har brustit, stolar har vält, tippat bakåt eller orsakat allvarliga klämskador.

För att minimera risken för dessa olyckor finns flera europeiska standarder till hjälp för dig som säljare eller konstruktör. Standarderna definierar olika säkerhetskrav som möbeln ska uppfylla. Konsumentverket anser att det är viktigt att kraven i dessa standarder uppfylls, om möbeln ska anses vara säker.

Standarderna är indelade i tre delar och går under rubriken Möbler för utomhusmiljö - Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö:

Allmänna säkerhetskrav, SS-EN 581-1:2017

Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för sittmöbler, SS-EN 581-2:2015

Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för bord, SS-EN 581-3:2017

Fem av tolv stolar fick underkänt

Konsumentverket genomförde en marknadskontroll av trädgårdsmöbler år 2012. Tolv olika trädgårdsstolar testades enligt kraven i de europeiska standarderna EN-581-1 och EN 581-2.

Kontrollen visade att fem av de tolv stolarna inte uppfyllde säkerhetskraven. De brister som hittades innebar en risk för allvarliga kläm- eller skärskador och hållfasthetsproblem i armstöden.

Företagen som sålde de bristfälliga stolarna har fått redovisa och genomföra olika åtgärder, såsom säljstopp, konstruktionsförändring och återkallelse från konsument. Bristerna som hittades i marknadskontrollen tyder på att produkterna inte har provats enligt gällande standarder i den utsträckning som konsumenten ska kunna förvänta sig.

Rapport 2013:14 Marknadskontroll av trädgårdsmöbler

PDF 4 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten tar upp kontroll och test av 12 trädgårdsstolar. En mekanisk provning genomfördes vid ett testlaboratorium enligt vissa utvalda moment i standarder för trädgårdsstolar.

Senast granskad 9 april 2019