Möbler och inredning

Möbler och inredning omfattas generellt av kraven i produktsäkerhetslagen. Det finns även många EU-standarder som ställer säkerhetskrav. För att de varor du säljer ska uppfylla kraven behöver du som företagare säkerställa att varans utformning, egenskaper och tillverkning är utförda korrekt. Varor ska också ha spårbarhetsmärkning.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

När du som företagare ska sälja varor ansvarar du för att varorna är säkra. Varors egenskaper kontrolleras lämpligen genom att du ber leverantören/tillverkaren visa upp ett godkänt provningsprotokoll enligt gällande standard. Du kan även själv beställa en provning av varan vid ett kompetent provningsinstitut.

Spårbarhetsmärkning av varor

Du bör sätta en tydlig och tålig spårbarhetsmärkning på själva varan. Om märkningen endast finns på emballaget försvinner den så snart emballaget slängs. Bristande spårbarhetsmärkning gör det svårt eller omöjligt för en konsument att reklamera och återkoppla säkerhetsbrister på en inköpt vara. För en företagare blir det svårt att avgränsa en eventuell återkallelse om märkning saknas. Produktsäkerhetslagen ställer krav på märkning och spårbarhet och att företag ska hantera reklamationer systematiskt (20§).

Det här ska spårbarhetsmärkningen innehålla

Spårbarhetsmärkning ska innehålla uppgifter om tillverkarens namn och fysiska adress och referens till varan eller det varuparti som den tillhör, till exempel tillverkningsserie, batch nummer eller liknande.

Utökade krav på märkning 2024

En ny EU-förordningen om allmän produktsäkerhet (2023/988) börjar tillämpas i december 2024 och den ställer utökade krav på att märkning ska finnas på varan om så är möjligt.

Utformning av säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation ska vara utformad så att konsumenten kan bedöma riskerna med varan och skydda sig från dem. Texten ska vara skriven på det officiella språket som talas i det land där varan säljs, det vill säga säljs varan i Sverige ska språket vara svenska.

Möbler och inredning som saknar standarder

Det finns inte säkerhetsstandarder för alla typer av varor. För de som saknar standard, eller om du väljer att inte följa en standard, är det ditt ansvar att göra en riskvärdering och säkerställa att varan är säker på annat sätt.

Mer om produktsäkerhet för dig som företagare

Vi har samlat viktig information om produksäkerhet för dig som företagare här på vår webbplats. Bland annat om hur du kommer igång med ditt säkerhetsarbete och vad du gör om du sålt en farlig vara eller tjänst. Du hittar även innehåll om säkerhetsstandarder, produktsäkerhetslagen och om vad som gäller för de olika rollerna tillverkare, importör och distributör.

Om produktsäkerhet för dig som företagare

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024