Persienner och andra solskyddsprodukter

Barn kan bli intrasslade i hängande persiennsnören eller linor till andra solskyddsprodukter. Olyckorna inträffar när barn leker, klättrar eller bara utforskar tillvaron. Flera allvarliga händelser och till och med dödsfall har skett, både i Sverige och i andra länder. Därför finns standardkrav för att minska risken att barn stryps.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se:Produktsäkerhet

EU-kommissionen har uppskattat att minst två barn dött varje år i olyckor med persiennsnören eller solskyddsprodukter. För ett antal år sedan konstaterades en ökning av dödsolyckorna. Det har även skett dödsfall och flera allvarliga händelser i Sverige. Det finns därför standardkrav för hur persiennsnören och linor till solskyddsprodukter ska vara utformade för att minska risken att barn stryps. Det är viktigt att även äldre installationer ses över och åtgärdas.

Den standard som finns omfattar även krav på säkerhetsanordningar som kan installeras av konsumenten för att göra befintliga persienner i hemmet säkrare. Den finns att beställa hos Svenska institutet för Standarder (SIS).

EN 16434:2014 Invändiga solskydd - Skydd mot strypfara - Krav och provningsmetoder för säkerhetsanordningar på sis.se

Hos branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet finns mer information om barnsäkerhet inom området solskydd för dig som företagare.

Om Barnsäkerhet på solskyddsförbundet.se

Broschyr Barnsäkerhet - Säkra installationer av solskydd på solskyddsförbundet.se

 

Senast granskad 7 februari 2024