Möbler

Det finns olika risker med olika typer av möbler och dessa behöver omhändertas innan varan placeras på marknaden. Möbler omfattas generellt av kraven i produktsäkerhetslagen och det finns många standarder inom området.

Vissa standarder för möbler är kopplade till kvalitetsfrågor och andra har uppsatta säkerhetskrav för att minska risken för personskador. I Sverige är det Svenska institutet för standarder (SIS) tekniska kommitté TK391 Möbler som sammanhåller arbetet med standarder. 

Standardutveckling - Möbler SIS/TK 391 på SIS webbplats

På  SIS webbplats finns en lista över alla fastställda standarder inom möbelområdet. Flera av dessa innehåller säkerhetskrav för att undvika personskador.

Arbetet inom standardiseringen av möbler har delats upp i olika inriktningar:

  • Möbler för hemmiljö
  • Barnmöbler
  • Möbler för kontor, skola och offentlig miljö

Mer om säkerhetsstandarder på våra sidor för företag

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024