Fällbara sängar

För att minimera risken för olyckor ställs krav på olika typer av sängar. För fällbara sängar finns särskilda standarder med säkerhetskrav. Standarden för våningssängar och höga sängar är i vissa avseenden också tillämpbar för fällbara sängar.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

En fällbar säng kan fällas upp eller ner och stuvas undan när den inte används. Det finns specifika standarder för fällbara sängar. De saknar dock krav för risken för fallskada som är den största olycksrisken. Men det kravet täcks upp i standarden för våningssängar och höga sängar som är tillämpbar även för fällbara sängar. 

Se standarder för våningssängar och höga sängar

Standarder för fällbara sängar:

  • SS-EN 1129-1 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 1. Säkerhetskrav.
  • SS-EN 1129-2 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 2: Provningsmetoder

Krav på fällbara sängar

Fällbara sängar som har en eller flera bäddar placerade högre upp än 600 millimeter från golvet ska uppfylla kravet på fallskydd för att de ska anses vara säkra. Kravet återfinns i standarden för våningssängar och höga sängar.

Det ska tydligt framgå vid köptillfället och vid installationen hur kunden ska fästa sängen i väggen/underlaget. Det ska också vara tydligt hur sängen ska monteras ihop. En säng som släpper från infästning eller faller ihop kan innebära en allvarlig risk för personskada.

All säkerhetsinformation ska vara översatt till det nationella språk som talas i landet där varan ska säljas. Säljs varan i Sverige ska information finnas på svenska.

Senast granskad 7 februari 2024