Sängar och madrasser

Det finns flera standarder som ställer krav på madrasser. Några ställer krav på funktion och komfort medan andra ställer krav på säkerhet. Konsumentverket tittar mer på de standarder som ställer säkerhetskrav.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Standarder som ställer krav på säkerhetsnivån när det gäller bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser:

  • SS-EN 1725:2023 Möbler - Sängar och madrasser - Säkerhetskrav och provningsmetoder
  • SS-EN 597-1:2016 Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
  • SS-EN 597-2:2016 Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande brinnande tändsticka.
  • SS-EN 16890:2017+A1:2021 Barnmöbler - Madrasser för barnsängar och spjälsängar - Säkerhetskrav och provningsmetoder.

Mer om säkerhetskrav för brand i lösa textilier på sidan Kläder och andra textilier

Konsumentverket tittar mest på standarder för säkerhetskrav, men det finns även standarder med krav på funktion och komfort. Vill du veta mer om standarder finns information hos Svenska institutet för Standarder (SIS):

Mer om standardiseringsgrupp för möbler på SIS webbplats 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024