Stolar

Konsumentverket får återkommande in anmälningar från konsumenter om säkerhetsbrister för stolar. En stol som är felkonstruerad eller går sönder kan leda till allvarliga fallskador vid användning. Det är viktigt att stolar uppfyller de säkerhetskrav som finns i produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhetslagen ställer krav på att varor som säljs till konsument ska vara säkra och inte orsaka personskada. Stolar finns i de flesta hem och det är viktigt att de uppfyller säkerhetskraven. En person som faller från en stol och slår huvudet eller en annan del av kroppen i till exempel en möbel, vägg eller golv, kan skada sig allvarligt. Äldre personer är en särskilt utsatt grupp gällande fallskador.

Marknadskontroll av stolar för hemmabruk

Under 2023 genomförde Konsumentverket en marknadskontroll av vanligt förekommande stolar för hemmabruk. Huvudsyftet var att undersöka om stolarna uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen och gällande europeiska säkerhetsstandarder. Det konstaterades bland annat att flera stolar inte klarade kraven för tippning bakåt och att få tillverkare/återförsäljare kunde uppvisa provningsprototokoll. Flera stolar uppfyllde heller inte kraven i produktsäkerhetslagen gällande spårbarhetsmärkning, då det saknades märkning på både varan och förpackningen.

Marknadskontroll av stolar 2023 

Säkerhetsstandard för stolar

Standarder är ett hjälpmedel för att visa att en vara når upp till en viss lägsta säkerhetsnivå. Följer du inte en standard måste du visa på annat sätt att produkten är säker. När det gäller stolar för hemmiljö finns en europeisk standard som ställer krav på bland annat mekanisk säkerhet, hållfasthet, stabilitet och märkning. Standarden är kopplad till flera provmetoder för stolar gällande stabilitet, hållfasthet och hållbarhet. Det finns även en standard för stolar som används i offentlig miljö som ställer högre krav på hållfasthet, hållbarhet och stabilitet. 

  • EN 12520:2016  - europeisk standard för möbler för hemmiljö/sittmöbler 
  • EN 1022:2023 - provmetod gällande stabilitet
  • EN 1728:2012/AC:2013 - provmetod gällande hållfasthet och hållbarhet
  • EN 16139:2013/AC:2013 - stolar i offentlig miljö

Eftersom även stolar i hemmiljö, särskilt köksstolar, kan utsättas för hård belastning och slitage kan det vara lämpligt att låta prova stolen mot kraven i standarden för offentlig miljö. Du hittar en lista över fastställda standarder för möbler på SIS webbplats.

Utveckling av standarder hos SIS

På Svenska Institutet för Standarder (SIS) finns en teknisk kommitté som deltar i utvecklingen av standarder för möbler. Om du vill vara med och bidra till och påverka standarderna finns mer information och kontaktuppgifter på SIS webbplats. 

Om standarder för möbler på SIS webbplats

Senast granskad 7 februari 2024