Säkerhet för trädgårdsmöbler

Ut på sommaren och in på vintern – trädgårdsmöbler kännetecknas ofta av en hopfällbar konstruktion. Konstruktionen innebär dessvärre en ökad risk för kläm- och skärskador. Till hjälp för dig som tillverkare och återförsäljare finns europeiska standarder som ska användas vid prövning av möbler.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

I skadedata som samlats in från svenska akutmottagningar nämns många detaljer från olyckor med trädgårdsmöbler. Stolsben har gett vika eller gått av, tyget på stolar har brustit, stolar har vält, tippat bakåt eller orsakat allvarliga klämskador. För att minimera risken för olyckor finns europeiska standarder med säkerhetskrav du som företagare behöver känna till. För att en möbel ska anses vara säker är det viktigt att kraven i standarderna uppfylls.

Standarder för trädgårdsmöbler

De allmänna säkerhetskraven för trädgårdsmöbler finns i SS-EN 581-1:2017. Standarderna för trädgårdsmöbler finns hos Svenska Institutet för Standarder (SIS) och är indelade i tre delar. De går under rubriken "Möbler för utomhusmiljö - Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö". Del 1 i standarden förekommer i en tidigare version som en harmoniserad standard inom EU med koppling till produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EC. I övrigt gäller de här:

Del 1: Allmänna säkerhetskrav, SS-EN 581-1:2017 på sis.se

Del 2: Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för sittmöbler, SS-EN 581-2:2015 på sis.se

Del 3: Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för bord, SS-EN 581-3:2017 på sis.se

Inkomna anmälningar visar brister

Anmälningar till Konsumentverket vittnar om att fällbara stolar och solsängar kan orsaka stor personskada. Förutom risk för allvarliga kläm- eller skärskador finns också hållfasthetsproblem om utformningen inte är säkerhetskontrollerad. Fällbara stolar där ryggstödet kan ställas in i flera positioner kan kollapsa vid användning, trots att de provats enligt gällande standard. De kan även krossa eller klippa av del av fingrar när personen sätter sig ner, får fingrar i kläm och den egna kroppsvikten gör att det är svårt att komma loss. Dessa risker är inte tillåtna och behöver konstrueras bort.

Fällbara stolar som används mer frekvent bör klara att användas i hemmiljö eller offentlig miljö. Du som företagare ska se till att stolar provas i rätt kategori och säkerhetsnivå för rimlig förutsägbar användning. 

Standarden EN 581-2:2015 Del 2: Mekaniska säkerhetskrav och provningsmetoder för sittmöbler kan provas i tre olika provningsnivåer:

  • Campingbruk - fällbara stolar, lättvikt, för resa och camping. Har den lägsta säkerhetsnivån.
  • Utomhus för privatbruk - stolar för hemmiljö (även fällbara).
  • Offentligt bruk - stolar för offentlig användning (även fällbara).

Möbler ska vara säkra under hela sin livslängd

Om du säljer eller tillverkar möbler behöver du tänka på att möbeln ska vara säker under hela sin livslängd. Säkerhetsdetaljer på möbler som är gjorda av plast har visat sig kunna bidra till personskador. Utemöbler utsätts för solljus/UV-ljus, ständiga temperaturväxlingar och nederbörd. Ett plastmaterials egenskaper kan förändras vid miljöexponering och orsaka att en möbel går sönder.

Rapport 2013:14 Marknadskontroll av trädgårdsmöbler

PDF 4 MB. Öppnas i nytt fönster.

Rapporten tar upp kontroll och test av 12 trädgårdsstolar. En mekanisk provning genomfördes vid ett testlaboratorium enligt vissa utvalda moment i standarder för trädgårdsstolar.

Senast granskad 7 februari 2024