Våningssängar och höga sängar

Våningssängar och höga sängar används av både vuxna och barn. För att minimera risken för olyckor och skador, särskilt där barn är inblandade, finns EU-standarder med säkerhetskrav. I Sverige finns det två gällande standarder du som företagare behöver känna till.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Det är viktigt att kraven i de gällande standarderna uppfylls för att våningssängar och höga sängar ska anses säkra. Du som tillverkare eller importör behöver ställa krav på tillverkningen och att din leverantör kan visa att sängar som säljs inom EU uppfyller gällande säkerhetskrav. Begär att få se ett godkänt provningsprotokoll för alla provningspunkter i standarden.

Uppdaterade säkerhetskrav 2024

En större uppdatering av säkerhetskraven för utformningen av våningssängar har skett inom EU under 2024. De standarder som gäller i Sverige nu är:

 • SS-EN 747–1:2024 Möbler: Våningssängar och höga sängar.
  Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.
 • SS-EN 747–2:2024 Möbler: Våningssängar och höga sängar.
  Del 2: Provningsmetoder.

Exempel på säkerhetskrav 

Några exempel på säkerhetskrav i standarden:

 • Fallskydd på alla fyra sidorna av sängen om sängens botten är placerad 600 mm eller mer över golvet.
 • Endast en öppning på fallskyddet på den övre bädden för att ta sig i och ur sängen. Öppningen ska finnas på den ena långsidan.
 • Madrassens översta del ska vara minst 160 mm lägre än skyddsbrädans övre kant. En permanent märkning ska finnas som anger maximal tillåten höjd på madrassen för den specifika sängen.
 • Inga uppstickande hörn, stolpar eller andra detaljer får finnas där barn kan fastna med kläder och riskera att bli hängda.
 • En permanent märkning (text eller  piktogram) på sängen som informerar om att den övre bädden inte anses lämplig för barn under sex år.
 • Krav på säkra mått på öppningar och utformning samt på hållfasthet och stabilitet. 
 • Spårbarhetsmärkning ska placeras direkt på varan.

Marknadskontroll av våningssängar och höga sängar

Konsumentverket har gjort flera marknadskontroller som visat många allvarliga säkerhetsbrister på våningssängar. Du kan läsa mer om dem i våra rapporter från 2022 samt från 2016-2019.

Marknadskontroll Våningssängar och höga sängar 2022

Marknadskontroll Våningssängar och höga sängar 2016-2019

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024