Säkerhetskrav för brand i lös inredning och möbler

För lös inredning och möbler gäller generellt produktsäkerhetslagen. En av säkerhetsriskerna är brand. För att veta om varan du tillverkar eller säljer klarar kraven som ställs ska du kunna visa upp dokumentation som visar att varan är säker.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se:Produktsäkerhet

Säkerhetskrav för brand i lös inredning och möbler regleras generellt i produktsäkerhetslagen. Exempel på lös inredning är sängkläder, gardiner, dukar, överkast, konstgjorda växter, stoppade sittmöbler och madrasser till sängar.

En av säkerhetsriskerna med lös inredning är brand. Ett sätt att nå en rimlig säkerhetsnivå är att följa gällande europeiska standarder. Standarderna ställer krav på hur fort branden får sprida sig i materialet för att produkt ska anses som säker. För att veta om varan klarar kraven som ställs ska du som företagare kunna visa upp dokumentation som visar att varan är säker.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Riskvärdering om standard saknas

Om det saknas en standard för din vara ska du göra en riskvärdering innan varan får sättas på den svenska marknaden. Riskvärderingen är ett sätt att säkerställa att varan inte är farlig. Du kan också undersöka om det finns någon standard som kan vara tillämpbar på varan. För stöd och hjälp med riskvärdering och provning finns företag och konsulter som kan vägleda inom området.

Lös textil inredning

För vissa varugrupper finns det standarder som beskriver hur antändlighet och flamspridning ska fastställas. Exempel är gardiner, draperier, bäddprodukter och tyger. En sammanställning av gällande standarder för textil kopplat till brännbarhet finns på Svenska Institutet för Standarder (SIS) webbplats.

Textilstandarder kopplat till brännbarhet på sis.se

Mer om standarder för lös textil inredning på sidan Kläder och textilier

Sittmöbler och madrasser till sängar ska klara brandtest

För att stoppade sittmöbler och sängmadrasser som säljs till konsumenter ska anses säkra ska de klara ett test som bedömer varans antändlighet. Testmetoden bygger på att varan ska klara att ha en glödande cigarett som ligger mot sig under en bestämd tid utan att börja brinna eller att brand sprider sig. För varor som ska tåla mer används en gaslåga för antändning vid testerna.

Testet för stoppade möbler finns i standard:

  • SS EN 1021-1 (glödande cigarett)
  • SS EN 1021-2 (gaslåga)

Testet för stoppande sängar och madrasser finns i standard:

  • SS EN 597-1 (glödande cigarett)
  • SS EN 597-2 (gaslåga)

Till standarder för möbler på SIS webbplats

Kemikalier för att förhindra brand

Ibland används flamskyddsmedel för att minska antändligheten på varor. Dessa bör så långt som möjligt undvikas eftersom de kan vara farliga för hälsan och miljön. Det går att använda naturliga material och speciella vävtekniker på tyg för att minska antändligheten. Det förekommer även att någon typ av mellanlager läggs in som skydd mellan yttertyg och stoppning för att förhindra spridning av brand till stoppningen.

Du behöver ha koll på vilka kemikalier som ingår i din vara. Hos Kemikalieinspektionen får du mer information om krav på kemikalier.

Stöd till företag på Kemikalieinspektions webbplats

Varor som används i offentlig miljö

För varor som används i offentlig miljö som till exempel restauranger, hotell, skolor och samlingslokaler har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en vägledning och rapport ”Brandskydd och lös inredning” som visar på risker med lös inredning. Rapporten visar på hur viktigt det är att varor inte antänds lätt och orsakar snabb brandspridning.

Om brandkrav för lös inredning på MSB:s webbplats

Vägledning Brandskydd och lös inredning (om risk för snabb brandspridning)

Broschyren Brandkrav på lös inredning på MSB:s webbplats
(äldre broschyr, beskriver risker men innehåller inte aktuella standardversioner)

 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024