Hemelektronik

När du säljer och reparerar hemelektronik gäller de allmänna reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det finns också några specialregler inom området.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Du behöver ha koll på flera lagar för att veta vad som gäller – både lagar som är mer allmänna och mer specifika. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad inom lagstiftningen. På området hemelektronik finns tre överenskommelser mellan Konsumentverket och branschen som kompletterar lagarna. De reglerar villkor för försäljning, undersökning, reparation och garantivillkor.

Mer information om försäljning av hemelektronik i branschöverenskommelsen 2013:09

Om reparation av hushållsapparater i branschöverenskommelsen 2021:1

Garantivillkor för nya elektriska hushållsapparater i branschöverenskommelse 2005:04

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området hemelektronik

Större ansvar vid fel på vara

Branschöverenskommelsen innebär att du som säljer hemelektroniska varor ska lämna en garanti på tolv månader. Garantin innebär att du ansvarar för ursprungsfel som visar sig inom tolv månader från det att konsumenten har köpt varan. Om du anser att felet inte är ett ursprungsfel är det upp till dig att bevisa det – du har den så kallade bevisbördan.

Kom ihåg att konsumenten alltid har en reklamationstid på tre år, som gäller utöver garantin.

Läs mer om reklamation av tjänst

Läs mer om reklamation av vara

Ansvar vid reparation av hemelektronik

När du reparerar hemelektronik gäller följande:

  • Efter en utförd reparation kan det finnas behov av intrimning eller service, du ska då utan extra kostnad utföra nödvändiga åtgärder.

  • Om det efter att du påbörjat reparationen visar sig att det finns behov av tilläggsarbete ska du informera konsumenten om detta och fråga om det också ska fixas. Får du inte tag på konsumenten har du rätt att utföra arbetet om: prisökningen som tilläggsarbetet medför inte överstiger det ursprungliga priset som du och konsumenten avtalat om med mer än 15 procent, eller om det finns särskilda skäl att anta konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört.

  • Om en konsument inte hämtar en vara inom tre månader har du rätt att sälja den eller på annat sätt göra dig av med den. Detta får göras först tre månader efter att du uppmanat konsumenten att hämta varan. Eventuellt överskott av försäljning ska redovisas till konsumenten.

Läs mer om konsumentköplagen
Läs mer om konsumenttjänstlagen

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 24 april 2023