Det här kan du anmäla

Till oss kan du anmäla företag och produkter som inte lever upp till den konsumenträttsliga lagstiftningen inom nedanstående områden.

Marknadsföring

Det som en näringsidkare påstår om sin vara eller tjänst är marknadsföring, till exempel reklam i tidningar, tv, radio eller på internet. Om du tycker att marknadsföringen är felaktig kan du anmäla den till oss, till exempel om

 • det inte framgår tydligt att det är reklam
 • informationen är vilseledande
 • det inte framgår tydligt vem som är avsändare
 • det är direkta köpuppmaningar till personer under 18 år
 • informationen om kvalitet eller pris är felaktig eller missvisande.

Avtalsvillkor

När du köper något, tecknar ett abonnemang, beställer biljetter eller bokar hotellrum ingår du avtal. Villkoren i det avtalet ska vara skäliga. Ett avtal får inte innehålla villkor som inte följer konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar. Då kallas det för oskäliga avtalsvillkor och de kan du anmäla till oss. Ett undantag är när du handlar av en privatperson. Då gäller köplagen och ni kommer själva överens om villkoren för köpet. 

Exempel på oskäliga avtalsvillkor, när avtalet

 • är skrivet på ett oklart sätt
 • ger säljaren orimliga fördelar
 • bryter mot lagen och ger dig som konsument sämre rättigheter än du har enligt lag.

Prisinformation

Du ska få korrekt och tydlig information om priset på varor och tjänster. Om du upptäcker bristande eller felaktiga prisuppgifter kan du anmäla det till oss, till exempel om priset anges utan moms eller om jämförpris saknas. Du kan även anmäla om företaget anger sänkt pris utan att ange tidigare pris.

Spam/skräppost

Företag får inte skicka reklam via e-post eller sms som du inte har godkänt. Sådan reklam brukar kallas för skräppost eller spam. Om du får spam eller skräppost kan du anmäla det till oss.

Säljmetoden är olämplig

Om du anser att ett företag har en oschysst säljmetod kan du anmäla det till oss, till exempel om företaget

 • medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället
 • har aggressiv eller påstridig säljare
 • skickar en vara utan att du beställt
 • skickar en faktura utan att du har beställt
 • medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka.

Bristande produkt- och tjänstesäkerhet

Varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. En vara eller tjänst är säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för din hälsa och säkerhet. Varor och tjänster som inte är säkra kan du anmäla till oss, till exempel

 • leksaker till barn under 3 år med smådelar som kan lossna, eller snören som kan utgöra strypningsrisk
 • barnvagnar med lösa handtag eller bromsar som inte fungerar
 • möbler som är felkonstruerade eller instabila
 • hjälmar som inte fungerar
 • bristande kompetens hos instruktör
 • om du inte har fått tillräckligt med information om säkerheten vid en aktivitet där du deltar
 • om en incident eller olycka skulle ha kunnat förebyggas vid en aktivitet du deltar i eller tjänst du köpt.

Kraftig försening, inställd resa, bristande information, nekad ombordstigning, nedgradering eller bristande information

Om dina rättigheter inte tillgodosetts i samband med din resa kan du anmäla det till oss. Du ska alltid kontakta resebolaget först, men om du inte får svar eller om du får ett svar som du inte är nöjd med kan du anmäla. 

Till oss kan du anmäla resor med flyg, båt, buss, tåg, spårvagn och tunnelbana. Taxiresor anmäler du till Transportstyrelsen.

Diskriminering av resenärer med funktionsnedsättning 

Du kan anmäla om du på grund av en funktionsnedsättning

 • vägrats bokning av biljett
 • fått betala extra för din biljett
 • nekats ombordstigning
 • inte fått den assistans du behöver
 • inte fått den plats du reserverat.

Du kan också anmäla om du inte fått information om dina rättigheter i en form som är tillgänglig för dig, trots att du begärt det.

Skicka in din anmälan

Du kan göra din anmälan direkt i vårt formulär eller via post.

Gör en anmälan i formuläret

Tvist med ett företag - kontakta Konsumentverkets vägledning

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår Konsumentverkets vägledning eller konsumentvägledningen i din kommun.

Konsumenträttigheter och kontaktuppgifter på på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Senast granskad 17 april 2023