Efter du anmält

När vi tagit emot din anmälan registrerar vi den i vårt diarium och sedan handläggs den av våra jurister.

Du får inte någon personlig återkoppling eller hjälp efter din anmälan.

Anmälningar som rör farliga varor eller tjänster, och som faller under vårt tillsynsansvar, granskas och en bedömning görs om vi ska öppna ett tillsynsärende mot företaget. För att övriga anmälningar, till exempel marknadsföring, avtalsvillkor eller säljmetoder, ska bli ett ärende ska det vara frågor som har stor betydelse för många konsumenter, det vill säga har stort konsumentintresse. Då kan vi öppna ett tillsynsärende mot ett företag med anmälan som grund. 

Anmälan som leder till att vi granskar företaget

Om vi öppnar ett tillsynsärende på grund av en anmälan är nästa steg att vi kontaktar företaget. Då ges företaget möjlighet att frivilligt rätta sig. Om företaget väljer att bortse från Konsumentverkets synpunkter, kan vi utfärda ett föreläggande eller föra talan i domstol mot företaget.

Läs mer om hur ett tillsynsärende går till

Anmälan som inte blir tillsynsärenden

Även om din anmälan inte blir ett tillsynsärende är den viktig för oss. Anmälningar ger oss bra information om företeelser på marknaden och är en viktig del i vår omvärldsbevakning.

De ärenden som Konsumentverket och KO driver rättsligt kan ha sin grund i en anmälan men vi samlar även in relevant information från andra håll som vi kan agera utifrån.

Alla anmälningar sparas i vårt diarium och kan bli aktuella i framtiden.

Sök ärenden och anmälningar i Konsumentverkets diarium

I diariet kan du söka på ärenden från 1 januari 2019. För äldre ärenden, eller för frågor om ärenden och anmälningar, eller om du vill komplettera en anmälan du gjort, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 5 september 2023