Efter du anmält

När vi tagit emot din anmälan registrerar vi den i vårt diarium och sedan handläggs den av våra jurister.

Anmälningar som rör farliga varor eller tjänster, och som faller under vårt tillsynsansvar, granskas och en bedömning görs om vi ska öppna ett tillsynsärende mot företaget. För att övriga anmälningar, till exempel marknadsföring, avtalsvillkor eller säljmetoder, ska bli ett ärende ska det vara frågor som har stor betydelse för många konsumenter, det vill säga har stort konsumentintresse. Då kan vi öppna ett tillsynsärende mot ett företag med anmälan som grund. 

Anmälan som leder till att vi granskar företaget

Om vi öppnar ett tillsynsärende på grund av en anmälan är nästa steg att vi kontaktar företaget. Då ges företaget möjlighet att frivilligt rätta sig. Om företaget väljer att bortse från Konsumentverkets synpunkter, kan vi utfärda ett föreläggande eller föra talan i domstol mot företaget.

Läs mer om hur ett tillsynsärende går till

Anmälan som inte blir tillsynsärenden

Även om din anmälan inte blir ett tillsynsärende är den viktig för oss. Anmälningar ger oss bra information om företeelser på marknaden och är en viktig del i vår omvärldsbevakning.

De ärenden som Konsumentverket och KO driver rättsligt kan ha sin grund i en anmälan men vi samlar även in relevant information från andra håll som vi kan agera utifrån.

Alla anmälningar sparas i vårt diarium och kan bli aktuella i framtiden.

Sök ärenden och anmälningar i Konsumentverkets diarium

I diariet kan du söka på ärenden från 1 januari 2019. För äldre ärenden kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.

Senast granskad 4 oktober 2022