Åldersanpassad konsumentundervisning

Undervisning i konsumentkunskap bör baseras på vardagliga situationer och barnens egna upplevelser. Den bör även ge barnen möjlighet att förhålla sig till teoretiska och praktiska konsumtionsval.

Den Nordisk-estniska konsumentutbildningsgruppen presenterar här ett förslag till hur konsumentundervisningens innehåll kan planeras för olika åldrar.

Åldersanpassad konsumentundervisning är uppdelad i fyra åldersintervaller (3—5, 6—9, 10—12, 13—18) och tar sin utgångspunkt i kunskapsprogressionens tre frågor: Vad, hur och varför? Frågan vad syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap och väcka engagemang, hur handlar om praktisk övning och varför fokuserar på tillämpning. Det är viktigt att betona att åldersintervallerna i lärandestadierna är ungefärliga eftersom lärande inte alltid sker linjärt enligt barnens ålder. 

Förslaget är sammanfattat i ett dokument vars syfte är att stödja läroplansförfattare och lärarstuderande, samt inspirera lärare, läromedelsproducenter och övriga aktörer i deras arbete.

Läs mer i dokumentet Åldersanpassad konsumentundervisning — vägledning för kunskapsprogression

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 mars 2022