Åldersanpassad konsumentundervisning

Undervisning i konsumentkunskap bör baseras på vardagliga situationer och barnens egna upplevelser. Den bör även ge barnen möjlighet att förhålla sig till teoretiska och praktiska konsumtionsval.

Den Nordisk-estniska konsumentutbildningsgruppen presenterar här ett förslag till hur konsumentundervisningens innehåll kan planeras för olika åldrar.

Åldersanpassad konsumentundervisning är uppdelad i fyra åldersintervaller (3—5, 6—9, 10—12, 13—18) och tar sin utgångspunkt i kunskapsprogressionens tre frågor: Vad, hur och varför? Frågan vad syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap och väcka engagemang, hur handlar om praktisk övning och varför fokuserar på tillämpning. Det är viktigt att betona att åldersintervallerna i lärandestadierna är ungefärliga eftersom lärande inte alltid sker linjärt enligt barnens ålder. 

Förslaget är sammanfattat i ett dokument vars syfte är att stödja läroplansförfattare och lärarstuderande, samt inspirera lärare, läromedelsproducenter och övriga aktörer i deras arbete.

Läs mer i dokumentet Åldersanpassad konsumentundervisning — vägledning för kunskapsprogression (pdf)

Senast granskad 27 juni 2024