Fel på varan som kunden köpt

Om du sålt en produkt till en konsument som det sen visar sig vara fel på, är du skyldig att ta emot konsumentens reklamation.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller köp av varor, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Konsumentköplagen på hallakonsument.se

 • Konsumenten kan reklamera fel på produkten i upp till tre år från inköpstillfället. Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en garanti på ett år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera produkten i tre år.

 • Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar konsumenten inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

 • För att du ska vara skyldig att åtgärda felet ska felet vara ursprungligt. Till exempel ett fabrikationsfel. 

 • De första sex månaderna är konsumentskyddet extra starkt. Då är det du som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, om du ska undvika ansvar. Om du inte kan visa att felet uppstått på grund av konsumentens agerande ska du utgå från att felet är ursprungligt och att det är ditt ansvar.

 • Konsumenten ska i normala fall ta den felaktiga varan till dig. Har inte konsumenten möjlighet till detta kan konsumenten kontakta dig så att du kan besluta om hur varan ska transporteras. Om konsumenten ska skicka tillbaka varan till dig så är det konsumenten som ansvarar för att packa varan så att den inte skadas under transporten.

Dina skyldigheter för ursprungliga fel

När felet på produkten är ursprungligt och konsumenten har reklamerat inom tre år, är du skyldig att antingen:

 • reparera felet
 • byta till en ny, felfri vara
 • ge prisavdrag
 • låta konsumenten få häva köpet och ge pengar tillbaka
 • ge ersättning för reparation
 • låta konsumenten hålla inne betalning
 • ge skadestånd

Under reklamationen har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar konsumentens krav. Det kan exempelvis gälla kostnaden för att få felet avhjälpt eller summan som motsvarar kravet på önskat prisavdrag. Har konsumenten rätt att häva köpet kan konsument hålla inne hela köpesumman.

Åtgärda inom "skälig tid"

Du har rätt till att försöka avhjälpa felet. Det kan ske genom till exempel reparation eller byte till annan likvärdig vara. Är det till exempel fel på en tröja kan det bästa alternativet vara att byta ut den mot en ny. Men har i stället låset till ugnsluckan gått sönder är förmodligen en reparation bästa lösningen. Oavsett om felet ska repareras eller varan ersättas med en ny, ska åtgärden ske "inom skälig tid" från det att konsumenten reklamerade. Skälig tid kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara inom en viss bransch.

Om du väljer att reparera varan har du två reparationsförsök på dig att ordna till felet. Om samma fel uppstår en tredje gång har konsumenten rätt att tacka nej till ett till försök. Om det är flera olika fel på varan kan du ha rätt att utföra fler än två reparationer.

Reparationer och byten ska alltid ske utan kostnad för konsumenten.

Om du ger konsumenten en ny vara och fel uppstår även på den varan, oavsett om det är samma fel eller ett nytt, har konsumenten rätt till tre års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller då från den dagen konsumenten fick den nya varan.

Prisavdrag istället för reparation eller ny vara

Om du inte kan reparera felet eller byta ut varan, kan konsumenten begära att få avdrag på priset. Prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad. Ni kan också komma överens om att konsumenten får ersättning för att reparera varan någon annanstans.

Häva köpet om ni inte kommer överens

Om du inte avhjälper felet eller levererar en ny vara kan konsumenten kräva att få häva köpet. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. Konsumenten behöver inte acceptera ett tillgodokvitto.

För att konsumenten ska ha rätt att häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse. När du ska bedöma felets betydelse ska du titta på vad som är väsentligt just för denna konsument, inte felets betydelse i allmänhet.

Konsumenten har rätt att få ränta på beloppet som du återbetalar. I vissa fall har du rätt att få ersättning för den användning som konsumenten haft av varan, så kallat nyttoavdrag.

Skadestånd för utgifter och förluster

Om konsumenten har fått utgifter på grund av felet på varan, kan konsumenten ha rätt till ersättning - så kallat skadestånd. Rätten till skadestånd har konsumenten både om felet blivit reparerat eller om köpet har hävts.

Exempel på kostnader och förluster som du kan bli skyldig att stå för:

 • Utlägg för resor och transporter. Till exempel om konsumenten behövt åka en extra gång till butiken för att få varan reparerad.
 • Inkomstförluster. Till exempel om konsumenten måste ta ledigt från arbetet för att vänta på en reparatör och därmed fått avdrag på lönen.
 • Prisskillnad. Det vill säga om konsumenten efter att ha hävt köpet tvingas betala mer för en motsvarande vara.
 • Andra förluster. Till exempel om konsumenten inte kunde använda en biljett till en bilfärja för att det blivit fel på bilen.
 • Skador på annan egendom som konsumenten har. Till exempel om en diskmaskin läcker vatten och skadar köksgolvet.

Konsumenten måste försöka begränsa förlusten eller skadan. Till exempel får konsumenten inte förvärra ett fel på varan genom att använda den. Använder konsumenten ändå varan får konsumenten betala motsvarande del av förlusten.

Om ersättningen blir orimligt stor för dig kan den jämkas, det vill säga sänkas till en rimlig nivå. Vid eventuell jämkning tar man hänsyn till företagets ekonomiska förhållanden samt företagets och konsumentens försäkringar.

Fråga och svar om reklamation

 • Kan jag som företagare reklamera en vara?

  Fråga: Mitt företag har köpt en vara av ett annat företag – kan jag reklamera?
  Svar:

  Du som företagare har rätt att reklamera produkter som du har köpt av ett annat företag. Reklamationsfristen är upp till två år. Denna rättighet står i köplagen.

  Konsumentverket har inte sakkunskap om köplagen och reglerna som gäller när det är två företag som handlar av varandra. Kontakta din branschorganisation för hjälp och rådgivning. I vissa fall kan kommunens konsumentvägledning hjälpa företagare med sina frågor.

  Relaterade länkar Senast granskad 18 maj 2021
Senast granskad 27 april 2021