Försenad leverans till kund

Om du och konsumenten har kommit överens om en leveranstid ska du leverera en vara eller ett digitalt innehåll enligt avtalet, annars anses varan eller det digitala innehållet vara försenat.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Försenad leverans

Har ni inte kommit överens om en leveranstid ska du leverera en vara eller ett digitalt innehåll utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar från att konsumenten gjorde sin beställning.

Detta gäller vid försenad leverans

Om varan till konsumenten blir försenad eller inte kommer fram, gäller detta:

  • Du har inte rätt att få betalt innan du har levererat varan eller det digitala innehållet – konsumenten kan alltså hålla inne betalningen.
  • Du måste leverera varan eller det digitala innehållet. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att du inte behöver fullfölja affären.
  • Konsumenten har rätt att häva köpet om förseningen har stor betydelse för konsumenten eller om hen före köpet meddelade dig att leverans en viss dag var avgörande för köpet.
  • Du kan bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten för de kostnader som har orsakats av förseningen. Detta gäller inte om du kan visa att förseningen låg utanför din kontroll. Med utanför din kontroll menas att det funnits ett hinder för leverans som du inte kunnat förutse eller förhindra.

Olika förseningar ger konsumenten rätt till olika kompensation. Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få skadestånd. En beställd bok som levereras för sent ger normalt inte samma kompensation.

Informationen på den här sidan finns i Konsumentköplagen.

Konsumentköplagen 2022:260 på riksdagens webbplats

Senast granskad 17 april 2023