Försenad leverans till kund

Om du och konsumenten har kommit överens om en leveranstid ska du leverera varan enligt avtalet, annars är varan försenad.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller försenad leverans, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Försenad leverans på hallakonsument.se

Har ni inte kommit överens om en leveranstid ska du leverera varan inom 30 dagar från att konsumenten gjorde sin beställning.

Detta gäller vid försenad leverans

Om varan till konsumenten blir försenad eller inte kommer fram, gäller detta:

  • Du har inte rätt att få betalt innan du har levererat varan – konsumenten kan alltså hålla inne betalningen.
  • Du måste leverera varan. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att du inte behöver fullfölja affären.
  • Konsumenten har rätt att häva köpet om förseningen har stor betydelse för konsumenten eller om hen före köpet meddelade dig att leverans en viss dag var avgörande för köpet.
  • Du kan bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten för de kostnader som har orsakats av förseningen. Detta gäller inte om du kan visa att förseningen låg utanför din kontroll. Med utanför din kontroll menas att det funnits ett hinder för leverans som du inte kunnat förutse eller förhindra.

Olika förseningar ger konsumenten rätt till olika kompensation. Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få skadestånd. En beställd bok som levereras för sent ger normalt inte samma kompensation.

Senast granskad 11 oktober 2021