Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller köp av varor, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Konsumentköplagen på hallakonsument.se

Konsumentköplagen gäller

 • Försäljning av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.
 • Byte av lösa saker.
 • Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Hela konsumentköplagen kan du läsa på riksdagens webbplats

Vad räknas som fel på vara?

En vara är felaktig, bland annat om:

 • Den är trasig.
 • Den inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat om, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
 • Du inte har upplyst konsumenten om detaljer om varan som du borde ha upplyst om.
 • Du har installerat varan och installationen är felaktig.
 • Den på något sätt avviker från vad konsumenten har haft anledning att räkna med.

Vid fel ska du reparera eller erbjuda en likvärdig vara

Om det är fel på en vara är du skyldig att i första hand reparera varan eller ge konsumenten en annan likvärdig vara. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I andra hand kan du erbjuda konsumenten prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet är väsentligt kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Läs mer om vad som gäller vid fel på vara

Läs mer om skadestånd

Konsumentens rättigheter vid försenad vara

Om en vara levereras senare än den dag som ni har avtalat om har konsumenten rätt att

 • hålla inne betalning
 • kräva att du levererar varan
 • häva köpet om förseningen är av stor betydelse för konsumenten
 • begära skadestånd.

Ersättning för kostnader vid avbeställd vara

Konsumenten har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats. Om du har haft kostnader i samband med beställningen har du rätt att kräva konsumenten på ersättning. 

Senast granskad 27 april 2021