Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor eller digitalt innehåll till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

En ny konsumentköplag började gälla från och med den 1 maj 2022.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats:  Till Konsumentköplagen på hallakonsument.se

Från och med den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag. Texten på den här sidan är uppdaterad enligt den nya lagen.

Konsumentköplagen 2020:260 (från 1 maj 2022) på riksdagens webbplats

Läs om de mest centrala förändringarna som införs med den nya konsumentköplagen.

Förändringar i nya konsumentköplagen

Reglerna i den tidigare lagen gäller fortfarande för varor som konsument har köpt före den 1 maj 2022.

Konsumentköplagen 1990:932 (t.o.m 30 april 2022) på riksdagens webbplats

Konsumentköplagen gäller

 • Försäljning av varor med eller utan digitalt innehåll, till exempel livsmedel, kläder, mobiltelefoner och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.
 • Digitalt innehåll och digitala tjänster, som e-böcker och streamingtjänster.
 • Byte av varor.
 • Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Vad räknas som fel på en vara eller digitalt innehåll?

En vara är felaktig, bland annat om:

 • Den inte fungerar.
 • Den inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat om, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
 • Du inte har upplyst konsumenten om detaljer om varan som du borde ha upplyst om.
 • Du inte har tillhandahållit digitalt innehåll eller en digital tjänst i den senaste versionen, och annat inte avtalats.

 • Du har installerat varan och installationen är felaktig.
 • Den på något sätt avviker från vad konsumenten har haft anledning att räkna med.

Vid fel ska du reparera eller erbjuda en likvärdig vara

Om det är fel på en vara eller ett digitalt innehåll är du skyldig att i första hand avhjälpa felet eller erbjuda konsumenten omleverans. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I andra hand kan du erbjuda konsumenten prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet inte är ringa kan konsumenten ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Det är du som ska visa att felet är ringa, det vill säga av liten betydelse. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Läs mer om vad som gäller vid fel på vara

Läs mer om skadestånd

Konsumentens rättigheter vid försenad leverans

Om en vara eller ett digitalt innehåll levereras senare än den dag som ni har avtalat om har konsumenten rätt att

 • hålla inne betalning
 • kräva att du levererar
 • häva köpet om förseningen är av stor betydelse för konsumenten
 • begära skadestånd.

Ersättning för kostnader vid avbeställning

Konsumenten har alltid rätt att avbeställa en vara eller ett digitalt innehåll innan leverans. Om du har haft kostnader i samband med beställningen har du rätt att kräva konsumenten på ersättning. 

Senast granskad 2 maj 2022