CE-märkning

Varor av ett 25-tal olika produktkategorier måste CE-märkas för att få tillhandahållas. Är du tillverkare är du skyldig att ta reda på om din vara ska CE-märkas eller inte. CE-märket är en symbol som fungerar som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Genom att förse varan med CE-märkning deklarerar tillverkaren på eget ansvar att varan överensstämmer med alla rättsliga krav för att få CE-märkas.

Checklista

  • Ta reda på om din vara måste CE-märkas. Om det inte måste det får den heller inte CE-märkas.
  • Ta reda på vilka dokument du behöver för varan.
  • Ta reda på vilken roll och ansvar du har, (tillverkare, importör eller distributör).
  • Om varan ska CE-märkas – se till att märkningen sker på rätt sätt.

Lista över produkter som måste CE-märkas finns längst ner på den här sidan på Europeiska kommissionens webbplats (endast på engelska)

Finns inte din vara med i listan får den inte CE-märkas. Varor som inte får CE-märkas är till exempel möbler, nappar och barnartiklar. Dessa varor ska istället uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen, som har sin grund i GPSD-direktivet 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet.

Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för två produktslag som ska vara CE:märkta - leksaker och personlig skyddsutrustning.

Läs om vilka regler som gäller när du säljer leksaker

Läs om vilka regler som gäller när du säljer personlig skyddsutrustning

Dokumentation för CE-märkta produkter

Alla CE-märkta produkter måste ha en EG/EU-försäkran om överensstämmelse innan de börjar säljas. EG/EU-försäkran är ett dokument som tillverkaren ska upprätta. EG/EU-försäkran ska vara översatt till de språk som krävs i de land där varan ska säljas.

Försäkran om överensstämmelse för leksaker

Försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning

EG/EU-försäkran om överensstämmelse ska sparas i tio år efter att varan släppts ut på marknaden.

Förutom en EG/EU-försäkran ska tillverkaren också upprätta en teknisk dokumentation för varan. Vad denna dokumentation ska innehålla skiljer sig beroende på vilket produktområde varan tillhör. I EU-lagstiftningarna specificeras vilken dokumentation som krävs:

Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning samt

Direktivet 2009/48/EG om leksakers säkerhet

Som importör ska du försäkra dig om att tillverkaren har upprättat EG/EU-försäkran och den övriga tekniska dokumentation som krävs.

Bara tillverkaren får CE-märka produkter

Det är bara tillverkaren eller tillverkarens representant som får CE-märka en vara. Importörer eller distributörer får alltså aldrig CE-märka en produkt.

Läs om du är tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare

CE-märkets utformning och placering

CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid. Märket ska sitta på varje vara som tillverkas. Om det inte är möjligt på grund av hur varan ser ut, är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Ladda ner CE-märket högupplöst med rätt proportioner

CE-märket i olika format på EU-kommissionens webbplats

Hur går CE-märkningen till?

Reglerna om CE-märkning är lika i hela EU. På EU-kommissionens webbplats finns CE-märkningsprocessen beskriven i sex steg. 

CE-märkningsprocessens sex steg på Europeiska kommissionens webbplats

Vad innebär CE-märkning?

På webbplatsen Your Europe kan du läsa mer om CE-märkning, hur man gör och vad som gäller.

Om CE-märkning på Your Europes webbplats

 

Senast granskad 23 januari 2024