Barnprodukter

Barnprodukter som säljs för skötsel och omhändertagande av barn uppfyller inte alltid gällande säkerhetskrav. De kan utgöra stora risker som ofta är kopplade till bland annat fallskador, kläm- och skärskador och risk för kvävning. Många av barnprodukterna regleras i produktsäkerhetslagen. Du behöver ha koll på gällande säkerhetskrav och göra en riskvärdering innan du placerar en produkt på marknaden.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Det finns barnprodukter på marknaden som inte uppfyller gällande säkerhetskrav. Riskerna kan ofta kopplas till fallskador, kläm- och skärskador, smådelar som medför kvävningsrisk, brister i hållfasthet på material eller konstruktion samt farliga öppningar (för fingrar, armar, ben, huvud och hals). Det saknas ofta korrekta provningsrapporter för varorna. Det kan även finnas brister i den säkerhetsinformation som ska medfölja varan. Ibland finns inte informationen översatt till svenska.

Exempel på barnprodukter

Skötbord, barnvagnar och barnstolar är exempel på några av alla produkter som säljs för skötsel och omhändertagande av småbarn. Många barnprodukter har specifika EU-standarder för att omhänderta eventuella risker. Andra produkter är till exempel småbarnssängar, barngrindar, höga barnstolar, barnbestick, nappflaskor, lära gå-stolar, barnkläder, napphållare, barnvagnshängen, barnvagnssmycken, babybäddar/babynest och textila produkter i barnets sovmiljö.

Specifika standarder för barnprodukter

För många av dessa produkter har specifika standarder tagits fram på EU-nivå för att omhänderta risker som kan finnas. Via Svenska Institutet för standarder (SIS) kan du hitta gällande standarder på barnproduktområdet. Inom standardiseringen i Sverige är det olika tekniska kommittéer som hanterar barnprodukter:

SIS TK 404 Barnartiklar, på SIS webbplats

SIS TK 160 Textil, på SIS webbplats

SIS TK 391 Möbler, på SIS webbplats

Ditt ansvar att produkten är säker

För att säkerställa att du som tillverkare, importör eller distributör har koll på att din produkt är säker att använda är det viktigt att du är uppdaterad på vilken lagstiftning som dina produkter omfattas av och att du ställer krav på tillverkningen.

Säljer du barnartiklar?

PDF. Öppnas i nytt fönster.

Planerar du att börja sälja barnartiklar eller är du redan verksam i branschen? Här sammanfattas de grundläggande kraven som ställs på dig.

Läs mer om generella regler för produktsäkerhet 

Det finns inte specifika säkerhetsstandarder för alla produkter, men du kan kontrollera de säkerhetsrisker som finns genom att använda säkerhetskraven i befintliga standarder. För stöd och hjälp med riskvärdering och provning finns testlaboratorium, konsulter och branschorganisationer som kan vägleda inom området.

Viktigt med riskvärdering

Innan du planerar att placera en produkt på marknaden ska du försäkra dig om att den är säker för användaren. Barn har inte förmåga eller erfarenhet att undvika risker de utsätts för. Om de skadas allvarligt eller utsätts för en säkerhetsrisk kan de få men för livet eller i värsta fall avlida. Risker behöver därför omhändertas av dig som tillverkare och finnas med i den riskvärdering som du ska göra. 

Om din produkt är helt ny på marknaden, eller om det saknas en standard för din produkt, är det extra viktigt att du gör en riskvärdering. Värderingen hjälper dig kontrollera att du tänkt igenom de risker som kan uppkomma och på så sätt förebygga att produkter med fel och brister når konsumenter.

Produktsäkerhetslagen (2004:451) pekar på att varor som företag tillhandahåller ska vara säkra (7§). I samband med riskvärderingen kan du även undersöka om det finns en befintlig standard som har säkerhetskrav som kan fånga upp risker med din produkt. Vid bedömningar av säkerhetsrisker för barn har Svenska Instiutet för standarder (SIS) en standard som kan vägleda:

Barnartiklar - Vägledning för ökad säkerhet SIS-CEN/TR 13387-1:2018 på sis.se

Internationella guider i barnsäkerhet

Det finns internationella guider som är fria att ladda ner från internet. De ger stöd i din riskvärdering av säkerhetsaspekter och barnsäkerhet för varje produkt/modell du avser att sälja.

I bilagan Annex A till ISO IEC Guide 50 2014(E) finns praktiska exempel på hur en riskvärdering kan genomföras:

Safety aspects - Guidelines for child safety in standards and other specifications, pdf på BSI:s webbplats

Andra viktiga internationella guider

En guide som ger grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete i ditt företag.
ISO 10377 Consumer product safety —Guidelines for suppliers, på SIS webbplats

En guide som ger grunden för hur återkallelser ska planeras och genomföras i ditt företag.
ISO 10393 Consumer product recall — Guidelines for suppliers, på SIS webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 6 februari 2024